Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Podziękowania Prezesa ZG SEiRP, Analiza wyroków kasacyjnych NSA    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Podziękowania Prezesa ZG SEiRP, Analiza wyroków kasacyjnych NSA

Zbiórka dla Józefy – apel o wpłaty i podziękowania Prezesa ZG SEiRP

Tak jak informowaliśmy Prezydium Zarządu Głównego SEiRP w głosowaniu w trybie elektronicznym w dniu 17 marca 2020 r., uwzględniło wniosek Prezesa ZG SEiRP i działając na podstawie § 18 ust 2 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia przyznało Koleżance Józefie Rutkowskiej z Koła SEiRP we Włocławku znaczącą kwotę pomocy finansowej ze środków Organizacji Pożytku Publicznego SEiRP pochodzących w całości z 1% odpisu podatkowego naszych Członków i Sympatyków, a także postanowiło uruchomić wewnętrzną zbiórkę elektroniczną „Dla Józefy”. Apel Prezesa ZG i pismo do Zarządów i Kół do zapoznania w zakładce: https://www.seirp.pl/apel-prezesa-zg-do-czlonkow-i-sympatykow-stowarzyszenia. Tylko w marcu na konto zbiórki wpłynęło ponad 10 tysięcy złotych. Mając na uwadze nadzwyczajnie trudną sytuację społeczną w jakiej przyszło nam żyć, zgodnie z intencjami wyrażonymi w apelach Prezesa, chcemy aby informacja o zbiórce dotarła do wszystkich naszych Członków i Sympatyków skupionych we wszystkich Kołach SEiRP w Polsce, dlatego zbiórkę będziemy prowadzić do końca maja 2020 roku. Prezes ZG SEiRP – Antoni Duda wszystkim darczyńcom którzy znaleźli czas i wsparli naszą zbiórkę złożył serdeczne podziękowania. Poniżej prezentujemy treść tych podziękowań i zachęcamy do wpłat: PODZIĘKOWANIE Prezesa ZG SEiRP do Członków i Sympatyków za wsparcie zbiórki elektronicznej.

Szanowni Państwo!

Dnia 17 marca 2020 roku Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na podstawie Decyzji 2/VIII/2020 uruchomiło wewnętrzną zbiórkę elektroniczną na rzecz Pani Józefy z Koła SEiRP we Włocławku.

W październiku 2019 roku nasze środowisko obiegła informacja o dramacie, który stał się udziałem małżeństwa Józefy i Wiesława.

Konsekwencje ustawy represyjnej zabrały im życie, zdrowie, mieszkanie. Zostały choroby, samotność i bezdomność.

Wszystkie te tragedie dotknęły koleżankę Józefę (Ziutę), która utraciła męża i dach nad głową. Wydawało się, że została sama. Okazało się jednak, że tak nie jest. Wielu z nas, poruszonych jej historią odpowiedziało na nasz apel o pomoc dla Ziuty.

Tylko przez niespełna trzy tygodnie, w niezwykle trudnym czasie, na konto zbiórki SEiRP 56 2030 0045 1110 0000 0412 8290, z dopiskiem "dla Józefy" wpłynęło ponad 10 tysięcy zł.

Najserdeczniej jak potrafię dziękuję wszystkim darczyńcom, ludziom wrażliwym i hojnym. Bardzo dziękuję znanej publicznej osobie, która wpłaciła 1000 zł. Dziękuję Koleżankom i Kolegom których stać było na wpłaty po 100, 200 czy 300 złotych. Równie serdecznie dziękuję też tym, którym bardzo często brakuje na leki i elementarne wydatki, a mimo to przekazali na konto po 5, 10 czy 15 lub 20 złotych. Dziękuję też innym, w których szczodrość nie wątpię i którzy podzielą się z Ziutą choć najmniejszym skrawkiem dobra.

Nasza zbiórka trwa nadal, bardzo proszę wpłaty. Liczy się każdy grosz.

Z poważaniem! Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP

 

 

ANALIZA

WYROKÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO POD KĄTEM DOPUSZCZALNOŚCI ZASTOSOWANIA WYŁĄCZENIA SPOD DZIAŁANIA USTAWY REPRESYJNEJ NA PODSTAWIE ART. 8a USTAWY ZAOPATRZENIOWEJ

link do pobrania analizy:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/ANALIZA%20WYROK%C3%93W%20NACZELNEGO%20S%C4%84DU%20ADMINISTRACYJNEGO%20POD%20K%C4%84TEM%20%20DOPUSZCZALNO%C5%9ACI%20ZASTOSOWANIA%20WY%C5%81%C4%84CZENIA%20SPOD%20DZIA%C5%81ANIA%20USTAWY%20REPRESY_.docx


Projekt i wykonanie: InforpolNET