Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     „Emeryt strzela, Pan Bóg kule nosi”.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

„Emeryt strzela, Pan Bóg kule nosi”.

„Emeryt strzela, Pan Bóg kule nosi”.

W dniach 20/21 czerwca 2014 roku na obiektach Klubu Sportowego "Zawisza" w Bydgoszczy odbyły się, po raz trzeci, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego p. Piotra Całbeckiego oraz Prezydenta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego III Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych "UNIFORM SHOOTING 2014"
Wśród startujących 24 zespołów strzeleckich reprezentujących środowiska mundurowe występowały również zespoły zagraniczne z Czech i Niemiec.
Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku, tradycyjnie, wystawił swą drużynę pod kierownictwem kol. Franciszka Maklesa w składzie: Mieczysław Derdziński, Włodzimierz Jankowski i Andrzej Połeć
Konkurencje strzeleckie odbywały się z wykorzystaniem pistoletu i karabinka sportowego. Z pistoletu w strzelaniu na odległość 25 m z pozycji stojącej z oddaniem 10 strzałów w czasie 10 minut do tarczy Psp520x520 mm oraz z karabinka w strzelaniu z pozycji leżącej na odległość 50m do tarczy Ks 200x200mm z oddaniem 10 strzałów w czasie 10 minut.
Ostateczna klasyfikacja uzależniona była od uzyskania najwyższej ilości punktów z sumy strzelań z pistoletu i karabinka sportowego w przypadku strzelań indywidualnych, natomiast zespołowo brano pod uwagę uzyskane wyniki strzelań z pistoletu i karabinka trzech zawodników reprezentujących dany zespół.
Zespół reprezentujący ZO SEiRP w Słupsku ostatecznie został sklasyfikowany na II miejscu uzyskując ogółem 537,8 punktów i tym samym otrzymując Dyplom. Tym razem do zdobycia pucharu zabrakło niewiele i to z prozaicznych przyczyn. "Emeryt strzela, Pan Bóg kule nosi" mówi stare porzekadło co jest adekwatne do zaistniałej sytuacji. Jeden z naszych zawodników omyłkowo oddał strzał do sąsiedniej tarczy pozbawiając tym samym możliwość zajęcia przez drużynę I miejsca i zdobycia pucharu.
Indywidualnie nasi reprezentanci zajęli: Andrzej Połeć - I miejsce z wynikiem 189,3 pkt; Włodzimierz Jankowski - VI miejsce uzyskując w sumie 178,2 pkt a Mieczysław Derdziński XVII miejsce z wynikiem 170,3 punktów.
Na podkreślenie zasługuje fakt zdobycia przez Andrzeja Połeć pucharu za zajęcie I miejsca w karabinku sportowym oraz pucharu dla najlepszego strzelca wśród emerytów. Okolicznościowym pucharem został również wyróżniony kierownik drużyny kol. Franciszek Makles jako najstarszy uczestnik zawodów.
Gratulując zdobycia zaszczytnego II miejsca w tych prestiżowych międzynarodowych zawodach liczymy że w przyszłym roku zespół reprezentujący Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku powróci na piedestał najlepszej drużyny i wróci nie tylko z dyplomem ale też z pucharem.

Rzecznik ZO SEiRP w Słupsku
Henryk Znaniecki

Słupsk, 25.06.2014 r

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET