Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDYNI    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDYNI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDYNI

 

W dniu 28 marca 2019 r. w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni

odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Gdyni.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach - mł. insp. Sławomir

Pachura – p/o Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni, Jan Pietruszewski –

Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku, Hieronim Brzozowiec –

I Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku, Erwin Bruggemann –

Członek Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku, oraz Józef Wardyn –

Przewodniczący Pomorskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb

Mundurowych.

Na wstępie Prezes Koła - Małgorzata Górska przywitała zaproszonych gości i

członków Koła. Następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności  za 2018 r.

jak również plan pracy na 2019r. Praca Zarządu Koła w 2018r. skierowana była w

szczególności na  przedsięwzięcia kulturalne i rekreacyjne, jak również na

wspieranie i udzielanie pomocy członkom którzy znaleźli się w trudnych

sytuacjach życiowych.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności, finansowego, oraz sprawozdania

komisji rewizyjnej, które zostały przyjęte stosownymi uchwałami nastąpiło

udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła. W następnej kolejności uroczyście

zostały wręczone listy gratulacyjne i upominki jubilatom z tytułu ukończenia

75,80,85,90 i w jednym przypadku 95 roku życia. Najstarszym członkiem Koła,

który aktywnie uczestniczy w jego życiu jest 95 letni Szurek Edward. Wszystkim

jubilatom złożono życzenia dalszych wielu lat życia w zdrowiu.

W części wystąpienia zaproszonych gości, mł. insp. Sławomir Pachura

podziękował za zaproszenie oraz wysoko ocenił działalność Zarządu Koła w

Gdyni, jednocześnie życzył dalszej owocnej pracy na rzecz środowiska emerytów

policyjnych i ich rodzin oraz zapewnił pomoc ze swojej strony jak i pracowników

Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W kolejnym wystąpieniu Prezes ZW SEiRP

Jan Pietruszewski przedstawił bieżące sprawy Stowarzyszenia, przebieg

ubiegłorocznych wyborów władz ZW i ZG , dokonywane obecnie zmiany w

Statucie Stowarzyszenia, bieżące prace zespołów w zakresie ustawy

deubekizacyjnej z dnia 16.12.2016r. Przedstawił zmiany dotyczące korzystania z

funduszu socjalnego oraz wyniki odbytej rozmowy z Komendantem

Wojewódzkim Policji w Gdańsku.

I Wiceprezes ZW Hieronim Brzozowiec przedstawił aktualną sytuację prawną

emerytów policyjnych oraz zakresy udzielanych pomocy prawnych emerytom.

Przewodniczący Pomorskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb

Mundurowych – Józef Wardyn omówił aktualnie prowadzone działania w

zakresie wzajemnej pomocy, wsparcia i koordynowania czynności na rzecz

emerytów i rencistów mundurowych oraz ich rodzin, którzy zostali dotknięci

ustawą deubekizacyjną z dnia 16.12.2016 r. W dalszej kolejności kolega Erwin

Bruggemann przedstawił planowane w br. wycieczki, ich program i sprawy

organizacyjne.

Na zakończenie spotkania Prezes Małgorzata Górska serdecznie podziękowała

koleżankom i kolegom za angażowanie się w prace Zarządu Koła w 2018 roku.

 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET