Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Kościerzynie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Kościerzynie

Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Kościerzynie

 

W dniu 08.02.2019 r w Kościerskim Domu Kultury w Kościerzynie odbyło się Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Kościerzynie w którym uczestniczyło 28 członków oraz zaproszeni goście w osobach - Jan Pietruszewski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku, Joanna Jarczak – Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku, Lilianna Fiedler – Członek Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku , podinsp. Tomasz Radomski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie oraz Wacław Potrykus – Prezes Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Kościerzynie .

Na wstępie Prezes Koła- Roman Jereczek przywitał członków Koła oraz zaproszonych gości. Przewodniczącym Walnego Zebrania wybrano kol. Brunon Raulin . W trakcie obrad wysłuchano sprawozdania z realizacji zadań i finansów Koła które przedstawił wiceprezes Koła kol. Józef Landowski - na dzień 31.12.2018 r. Koło liczy 58 członków o 3 mniej jak w roku ubiegłym , należy wspomnieć o zmarłych 3 naszych kolegach w styczniu i lutym 2018 roku– Cześć Ich Pamięci.

Zarząd Koła zorganizował 5 spotkań integracyjnych w których uczestniczyło ogółem 159 członków i współmałżonków tj. z okazji Dnia Kobiet, „Sobótki” , świąteczno-noworoczne, wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni. Zarząd oraz członkowie uczestniczyli w obchodach Święta Policji, Dnia Strażaka, Delegaci naszego Koła brali udział w Zjeździe Delegatów SEiRP ZW Gdańsk, kol. R. Jereczek został odznaczony odznaką ”Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP” przez Zarząd Wojewódzki SEiRP w Gdańsku. Prorogowano idę 1% na rzecz SEiRP oraz udzielano bieżącej pomoc emerytom dotkniętych ustawą z dn. 16.12.2016 r. przejawiająca się głównie w sporządzaniu odwołań oraz doradztwa prawnego. Sytuacja finansowa Koła za 2018 rok była dobra pomimo wyzwania dla oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi ze względu na zmiany dot. funduszu socjalnego. Komisja Rewizyjna która przedstawiła protokół kontroli nie stwierdziła uchybień w działalności Zarządu Koła a wręcz wzorcową działalność Zarządu Koła wskazując na pozytywne strony w zdarzeniach i liczbach. Kol. Józef Landowski przedstawił plany finansowe i pracy Koła na 2019 r. wskazując na zbliżone przychody i wydatki Koła do roku minionego. W planie pracy Zarząd Koła na 2019 rok zakłada 5 spotkań integracyjnych , wycieczkę do Kluk oraz uczestniczenie w uroczystościach Święta Policji i ZEiRP RP Kościerzyna oraz pomoc emerytom w sprawach dot. trudnych sytuacji rodzinnych w tym dotkniętych Ustawa z dn. 16.12.2016 r. Sprawozdania oraz plany Zarządu Koła zostały przyjęte jednogłośnie uchwałami Walnego Zebrania.

W części dyskusji Prezes ZW SEiRP Jan Pietruszewski i Roman Jereczek wręczyli Tadeuszowi Zdunek który obchodził 80 urodziny upominek wraz z litem gratulacyjnym od Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku Następnie J. Pietruszewski przedstawił sprawy bieżące Stowarzyszenia jak , ubiegłoroczne wybory władz ZW i ZG , zmiany w Statucie Stowarzyszenia, bieżące prace zespołów w zakresie ustawy deubekizacyjnej z dnia 16.12.2016 r. jej skutki w środowisku emerytów mundurowych, mogące w przyszłości poszerzyć grono dotkniętych tymi przepisami, wskazując że nie jest dobrze i należy integrować środowisko emerytów. Również omówił zmiany dotyczące korzystania z funduszu socjalnego, w tym temacie prowadzone są bieżące rozmowy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie- podinsp. Tomasz Radomski podziękował za zaproszenie oraz wysoko ocenił działalność Zarządu Koła w Kościerzynie, życzył dalszej owocnej pracy na rzecz środowiska emerytów policyjnych i na możliwą pomoc w tych działaniach kierownictwa i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. W trakcie dyskusji członkowie w głównie zadawali pytania dotyczące sytuacji materialnej i prawnej środowiska emeryckiego służb mundurowych na które odpowiedzi udzielali zaproszeni goście. Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie podziękował za dotychczasową współpracę Zarządowi Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku oraz Komendzie Powiatowej Policji w Kościerzynie.

 

Tekst: Józef Landowski Wiceprezes SEiRP Koło w Kościerzynie

zdjęcia: Józef Landowski Wiceprezes SEiRP Koło w Kościerzynie

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET