Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     POSIEDZENIE SPRAWOZDAWCZE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

POSIEDZENIE SPRAWOZDAWCZE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU

POSIEDZENIE SPRAWOZDAWCZE ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
W GDAŃSKU

 


W dniu 21.05.2019 roku o godz. 10.30 w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Jan Pietruszewski otwierając zebranie przywitał obecnych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w osobach Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Roberta Sudenis, K-nta KMP w Sopocie insp. Piotra Bolin i jego Z-cę podinsp. Michała Biedrawę, oraz przedstawiciela Komisji Sekcji Socjalnej KWP w Gdańsku Panią Agnieszkę Mallek. Po wyborze przewodniczącego obrad i sekretarza zebrania przedstawiony został i zatwierdzony porządek zebrania. Następnie Prezes Jan Pietruszewski omówił działalność Zarządu od ostatniego posiedzenia ZOW, przedstawił informację z posiedzenia ZG SEiRP które odbyło się w Płońsku w dniach 8-9.04.2019r. W następnej kolejności przestawione zostało sprawozdanie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezydium za 2018 rok, sprawozdanie finansowe za 2018 rok, oraz sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Kolega Krzysztof Stępnicki zrelacjonował przebieg spotkania Pomorskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, które odbyło się w dniu 20.05.2019 roku w siedzibie Domu Harcerza w Gdańsku. Zaprezentowany został również plan pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego na 2019 rok, oraz przedstawiony został wniosek Koła SEiRP w Gdańsku w sprawie przeniesienia siedziby ZOW do Gdańska, który z uwagi na nieobecność wnioskodawców w posiedzeniu, odłożono na kolejne posiedzenie ZOW.

W części wystąpienia gości oraz dyskusja, głos zabrał insp. R. Sudenis i przedstawił obecne zasady podziału i otrzymania pomocy socjalnej przez osoby uprawnione jak również zasady korzystania z pojazdów transportu MSW. Głos zabrała również Pani A. Mallek, która przedstawiła zasady składania dokumentacji o pomoc socjalną i występujące najczęściej błędy i braki w ich wypełnianiu oraz kompletowaniu. W trakcie dyskusji wyjaśniono wszystkie wątpliwości dot. składanych wniosków i załączanych dokumentów, co pozwoli na wyeliminowanie ujawnianych wcześniej braków i błędów.

Następnym punktem zebrania było wręczenie wyróżnień:

 

Medalem XXV Lat Stowarzyszenia, wyróżniona została:

- Agnieszka Mallek - Członek Komisji Socjalnej KWP w Gdańsku

 

 

Tytułem Honorowym "Za zasługi dla SEiRP, wyróżniono :

- Erwin Bruggemann - Wiceprezes Honorowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni;

 

 

Wyróżnieni Odznaką " Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP" :

- Joanna Jarczak - Skarbnik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni;

 

Wyróżnienia w obecności członków Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, wręczył prezes Jan

Pietruszewski. Po wręczeniu wyróżnień nastąpiło głosowanie kolejnych uchwał, wszystkie

zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zakończenie Prezes J. Pietruszewski podziękował członkom Zarządu oraz członkom

Komisji Rewizyjnej za obecność w spotkaniu i zaprosił na kolejne posiedzenie.

 

Tekst: Jarosław Fikus - rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

zdjęcia: Jarosław Fikus -rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET