Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

  Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Byłych
Żołnierzy Zawodowych.


Uprzejmie informuję, że w wyniku współpracy kilku emerytów
wojskowych z grupą Posłów Lewicy (przedstawiciel wnioskodawców - Pan
Poseł Wiesław Szczepański) powstał projekt ustawy, który został
ogłoszony na stronie Sejmu RP (z 30 marca br. o numerze
EW-020-1177/23). Projekt ten, ma na celu wyeliminowanie nierównego
traktowania emerytów służb mundurowych w sytuacji gdy jedni
(powołani do służby po 1 stycznia1999 r.), mają prawo do emerytury z
systemu powszechnego, a drudzy (powołani do służby przed
2 stycznia1999 r.) takiego prawa w świetle ostatnich wyroków sądów,
nie mają. Jest nadzieja, że zaproponowane rozwiązanie ustawowe,
znajdzie poparcie Posłów i Senatorów. Aby nadzieja ta mogła być
urealniona warto podjąć szeroką akcję lobbingową. W tej sytuacji
wydaje się konieczne i zasadne aby znaczące organizacje służb
mundurowych wystąpiły do Marszałek Sejmu Pani Poseł Elżbiety Witek
o „otwarcie drogi ustawodawczej” dla tej inicjatywy. Ponadto
również konieczne jest aby poprosić wszystkich członków organizacji
związkowych, a także znajomych i przyjaciół emerytów oraz
żołnierzy i funkcjonariuszy do podziękowań za inicjatywę
ustawodawczą i jednocześnie prośbę o jej wsparcie.

Projekt ustawy w załączeniu.

Z serdecznym żołnierskim pozdrowieniem
Płk w st. spocz. Zdzisław Cieciura


Dzień dobry!
Kolejny pomysł na kolejną akcję, tym razem "lobbingową". Pułkownik liczy
na sukces.
Pozdrawiam!
Jan Gaładyk

link do projektu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/2.Pos.proj.ust.-o-zm.ust.%20o-em.z-FUS.doc


Projekt i wykonanie: InforpolNET