Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Nowa strona    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Nowa strona

Aneks do BI nr 100

Spis treści

Od Redakcji

Pismo Prezesa ZG SEiRP do p. Dyrektor ZER MSWiA z 26 października 2020 roku

1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń

Społecznych z 28 sierpnia 2020 roku, sygn. akt 1U 13372/18

- autorski wyciąg z uzasadnienia wyroku, - pełna treść – wyrok - pełna treść -

uzasadnienie

2. Uchwała Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o

sygn. III UZP 1/20 z 16 września 2020 roku

- Uchwała Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o

sygn. III UZP 1/20 z 16 września 2020 roku – nasz komentarz.

- Uchwała Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o

sygn. III UZP 1/20 z 16 września 2020 roku - treść,

- Zapis stenograficzny ustnego uzasadnienia uchwały SN z 16 września 2020 roku,

Postanowienie Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn.

akt III UZP 11/19 z 19 lutego 2020 roku,

 

- SN o ustawie dezubekizacyjnej: by obniżyć świadczenie oficera służb PRL, trzeba zbadać jego indywidualne czyny komentarz Rzecznika Praw Obywatelskich

- Służba na rzecz państwa totalitarnego - wykładnia Sądu Najwyższego (art. 13 b

ust. 1), komentarz p. adwokat Aleksandry Chołub. 

 

- Dlaczego uchwała Sądu Najwyższego jest taka ważna?

3. Trybunał Konstytucyjny. Być albo nie być... . Warto być przyzwoitym.

4. Trybunał Konstytucyjny - sprawa P 10 20 – pytanie prawne - stanowisko Sejmu

stanowisko Prokuratora Generalnego

- pytanie prawne, - stanowisko Sejmu, - stanowisko Prokuratora Generalnego, -

posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu w dniu 8 października 2020 roku,

zaopiniowanie sprawy P 10-20 - trybunalskie manewry – artykuł.

5. Apelacje ZER MSWiA – propozycja odpowiedzi powoda na apelację.

6. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z 31 maja 2019 r.,

4 U 241/19.

7. Ekwiwalent – stan po wejściu w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o

szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych

- tekst najnowszej informacji 27 października 2020 roku, - wyrok WSA w Krakowie

z 30 września 2020 roku, - wzór odwołania od decyzji odmawiającej wypłaty

wyrównania ekwiwalentu, - Wytyczne BKiSZ z 9 września 2020 roku w sprawie

obliczania ekwiwalentu.


Projekt i wykonanie: InforpolNET