Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 4 Bytów    /     Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 2014    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 2014

W dniu 14 marca 2014 r w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła nr 4 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Prowadzący to zebranie Prezes Zarządu Koła Leszek Turowski zaproponował przyjęcie porządku obrad co zostało zaakceptowane. Ustępujący Zarząd złożył sprawozdania z działalności koła oraz działalności finansowej minionej kadencji. W czasie swej kadencji Zarząd położył głównie nacisk na integrację środowiska emerytów w kole, a także udzielania pomocy w korzystaniu z funduszu socjalnego. W trakcie nowej kadencji należy wypracować nowe atrakcyjne formy pracy, zwiększyć liczebność członków oraz ich aktywność poprzez wypracowanie wspólnego działania dla dobra środowiska emerytów policyjnych. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierało wniosek o udzielenie absolutorium. Sprawozdania podobnie jak wniosek absolutoryjny zostały przyjęte jednogłośnie. Zebranie przyjęło Plan Pracy.
Dokonano wyborów nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Wybrano nowy Zarząd w skladzie : Leszek Turowski - przewodniczący, Edward Braksator - v-ce przewodniczący, Franciszek Borzyskowski - skarbnik , Mirosław Baliński i Kazimierz Kloska- członkowie .

W skład Komisji Rewizyjnej weszli Józef Dąbrowski – przewodniczący, Urszula Malinowska – v-ce przewodnicząca, Roman Krakowiak – członek.

/materiał nadesłany przez Leszka Turowskiego/


Projekt i wykonanie: InforpolNET