Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU

ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU

W dniu 29 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się pierwsze po wyborach Zebranie ZW SEiRP w Gdańsku. W spotkaniu z ramienia ZG SEiRP udział brał Prezes ZG Henryk Borowiński. Uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Czesław Koszykowski, Komendant Miejski Policji w Sopocie insp. Beata Perzyńska i I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie mł. insp. Mieczysław Wielgosz.

Prezes ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni kol. Jan Pietruszewski otwierając zebranie przywitał zaproszonych gości oraz złożył krótką informację o pracach Zarządu Wojewódzkiego w okresie od Zjazdu w dniu 25 maja br. a także informację z zebrania ZG SEiRP w Warszawie, które odbyło się w dniu 12 czerwca br. Wiceprezes kol. Hieronim Brzozowiec przedstawił zakres obowiązków dla poszczególnych członków Prezydium ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni na kadencję 2014 -2017, które w formie uchwały zostały jednogłośnie przyjęte. Przedstawiono i zatwierdzono również uchwałą powołanie poszczególnych Zespołów Problemowych, ich składu i zadań na kadencję 2014-2017r. Podjęto również jednogłośnie uchwałę o wpisie w Księdze Zasłużonych Zarządu Głównego SEiRP kol.kol. Jana Pietruszewskiego i Hieronima Brzozowca. Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku kol. Erwin Bruggemann przedstawił informację w sprawie organizacji we wrześniu br. wojewódzkiego spotkania integracyjnego członków SEiRP, które odbędzie się w tym roku w Jantarze na Mierzei Wiślanej.

Prezes ZG SEiRP kol. Henryk Borowiński dziękując za zaproszenie złożył informację dot. funduszu socjalnego twierdząc, iż dzięki protestom w formie zebranych podpisów złożonych przez członków Stowarzyszenia stoczyliśmy zwycięską batalię i bitwę wygraliśmy, a z tego miejsca dziękuje wszystkim członkom Stowarzyszenia. Stwierdził, iż obecnie przygotowują się do Zjazdu. Gdańskie Stowarzyszenie w jego ocenie plasuje się na czołowym miejscu i gdyby miał postawić ocenę to dałby 4+. Na koniec swojego wystąpienia wspomniał, iż dla niego najważniejszy jest członek i jedność Stowarzyszenia.

Insp. Czesław Koszykowski podziękował za zaproszenie i za dotychczasową współpracę ze Stowarzyszeniem i w krótkiej informacji przedstawił sprawę funduszu socjalnego, twierdząc, iż nie ma idealnego systemu, ale będzie go chciał usprawnić w br.

Prezes ZG SEiRP kol. Henryk Borowiński w towarzystwie kol. Jana Pietruszewskiego wręczył przyznane odznaczenia: Odznaki " Za Wybitne osiągnięcia dla SEiRP" kol. kol. Hieronimowi Brzozowcowi, Erwinowi Bruggemannowi, Henrykowi Kaźmierskiemu, Mikołajowi Durzyńskiemu, Brunonowi Raulinowi i Waldemarowi Nowoczynowi. Zaś Odznaką " Za zasługi dla SEiRP" z Dyplomem wyróżniono: insp. Czesława Koszykowskiego, Romana Jereczka, Ludwika Trzewik, Jerzego Antkowiaka, Tadeusza Żebrowskiego, Stanisława Lechwarda i Zygmunt Rohde.

Zdjęciem zbiorowym oraz wspólnym obiadem zakończono zebranie.

Zdj. i tekst

Henryk Kaźmierski -rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

Na zdjęci7u 4940 stoją od lewej stronie:

-Zygmunt Rohda - prezes Koła w Pucku

-Stanisław Lechwart -czł. Koła w Gdyni ,sekretarz Woj. Kom. Rewizyjnej

-Tadeusz Żebrowski - prezes Koła w Kwidzynie

- Jerzy Antkowiak -wiceprzewodniczący WKR

-Ludwik Trzewik - Przedwo. WKR

-Roman Jereczek - prezes Koła w Kościerzynie

-inps. Czesław Koszykowski - Z-ca KWP w Gdańsku

-Henryk Borowińsdki -prezes ZG

- Jan Pietruszewski -prezes ZW w Gdańsku

Na zdj. nr 4950 stoją od lewej:

-Waldemar Nowoczyn - prezes Koła w Wejherowie

- Brunon Raulin - czł. Koła w Koscierzynie

-Mikołaj Durzyński - prezes Koła w Gdyni i członek ZW

- Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW

-Erwin Bruggemann - wiceprezes ZW

-Hieronim Brzozowiec - wicperezes ZW

-Henryk Borowiński - prezes ZG

- Jan Pietruszewski - prezes ZW


 

zdjęcie 4926
zdjęcie 4926
  zdjęcie 4928
zdjęcie 4928
  zdjęcie 4932
zdjęcie 4932
  zdjęcie 4934
zdjęcie 4934
 
zdjęcie 4941
zdjęcie 4941
  zdjęcie 4950
zdjęcie 4950
  zdjęcie 4955
zdjęcie 4955
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET