Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     SEiRP w aktualnym wykazie Organizacji Pożytku Publicznego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SEiRP w aktualnym wykazie Organizacji Pożytku Publicznego

1 % PODATKU DLA SEIRP


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało zaktualizowany na dzień 15.12.2014 r. wykaz organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymania 1% odpisu od podatku od osób fizycznych za rok 2014.
Wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2014 r. dostępny jest na stronach:
www.mpips.gov.pl/bip
www.ngo.pl

Od stycznia 2015 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2014 r. stosownego wniosku zawierającego informacje:
1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako organizacji pożytku publicznego:
15 1500 1126 1211 2010 1441 0000

Nr Konta SEiRP: 88 1500 1126 1211 2007 3650 0000
NIP: 851 244 2679
REGON: 810527743

źródło:https://www.seirp.pl/aktualnosci


Projekt i wykonanie: InforpolNET