Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Zarządu Oddziału Okręgowego w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Zarządu Oddziału Okręgowego w Słupsku

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Delegatów Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku

 

W dniu 27 lutego 2023 r o godz. 12.00 odbyło się, w świetlicy Komisariatu I Policji, Zebranie Delegatów Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku poświęcone podsumowaniu mijającej kadencji, udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgowemu oraz wyborowi nowych władz na kolejną kadencję

Zebranie Delegatów poprzedziło posiedzenie Zarządu Oddziału Okręgowego poświęcone zatwierdzeniu dokumentów na rozpoczynające się Zebranie Delegatów.

Delegaci, Prezesi Kół terenowych oraz zaproszeni goście minutą ciszy uczcili członków którzy w mijającej kadencji odeszli na „wieczną służbę”.

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności ustępujących władz udzielono im absolutorium za kadencję 2018-2022 po czym zapoznano się z kandydatami do nowych władz na kolejną kadencję 2023 – 2026 oraz z propozycjami kierunków działania.

W wyniku głosowań wybrano Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego którym został ponownie kol. Leszek Orkisz oraz członków Prezydium Zarządu.

I Wiceprezesem został Julian Lis, wiceprezesem Henryk Znaniecki, sekretarzem Marek Bereza a skarbnikiem, ponownie,  Czesław Dymowski.

W skład Prezydium weszły też,: Krystyna Grabda , Krystyna Nowicka i  Małgorzata Kawecka.

Z dotychczasowego składu Prezydium ubył, na własną prośbę, dotychczasowy sekretarz  Włodzimierz Jankowski.

Wybrano również delegatów na Krajowy Zjazd w osobach:  Leszka Orkisza i Juliana Lisa.

Delegaci jednogłośnie zaakceptowali wnioski do Krajowego Zebrania Delegatów SEiRP o nadanie tytułów Honorowych Prezesów Kół: w Lęborku – Józefa Zieniewicza i w Człuchowie –  Tadeusza Szostaka oraz tytułu Honorowego I Wiceprezesa Zarządu Oddziału Okręgowego –  Franciszka Maklesa  oraz  zaakceptowali nakreślone kierunki działania na kolejną kadencję.

Ukonstytuowała się również Komisja Rewizyjna. Przewodniczącym został, ponownie, Jerzy Muszyński, wiceprzewodniczącym Jerzy Mozgawa a członkiem Mirosław Dzikowski.

Nadmienić należy że Zebranie Delegatów zaszczycili swą obecnością zastępcy Komendanta Miejskiego Policji którzy krótko nakreślili problematykę działania Policji na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku.

Rzecznik Zarządu: Henryk Znaniecki

zdjęcia: Henryk Znaniecki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET