Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Apel Prezesa Zarządu Głównego SEiRP    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Apel Prezesa Zarządu Głównego SEiRP

Warszawa, 14 stycznia 2015 roku


Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych!


Zwracam się do Was z apelem o kontynuowanie wysiłków zmierzających do poszerzenia grona naszych członków i sympatyków, którzy zadeklarują w 2015 roku odpis 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Cieszymy się, że wpływy systematycznie wzrastają w porównaniu do lat poprzednich.
Chciałbym wyrazić szczególne uznanie tym zarządom wojewódzkim i okręgowym oraz zarządom kół, które przekonały swoich członków, że warto przeznaczyć 1% swojego podatku dla naszych emerytów potrzebujących wsparcia.
Szanuję decyzje części naszych członków kierujących swój odpis podatkowy na inne szlachetne cele, ale jestem przekonany, że spora rzesza naszych członków w ogóle nie korzysta jeszcze z tej możliwości, czy to z braku zdecydowania, czy z obawy przed dodatkowymi formalnościami przy wypełnianiu formularzy PIT.
Do nich przede wszystkim kieruję ten apel, zapewniając o wszechstronnej pomocy ze strony zarządów wszystkich szczebli. Kompetentni koledzy mogą razem z Wami tak wypełnić zeznania podatkowe, aby bez trudu ten 1% podatku trafił do naszych najbiedniejszych i będących w potrzebie członków. Warto też porozmawiać z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi i sympatykami Stowarzyszenia, aby przyłączyli się do naszej akcji.

Pokażmy, że razem możemy dużo zdziałać!
Niech czyny idą w parze ze słowami!


Zdzisław Czarnecki
Prezes ZG SEiRP

źródło: strona internetowa ZG SEiRP https://www.seirp.pl/aktualnosci


Projekt i wykonanie: InforpolNET