Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W GDAŃSKU

W dniu 16 maja 2017 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2016 Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni, które poprowadził prezes ZW Jan Pietruszewski. Na wstepie serdecznie przywitał zaproszonych gości w osobach podinsp Michała Biedrawa - I szego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie, aspiranta sztabowego Policji Piotra Strojnego -wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomorskiego, członków ZW, oraz zaproszonych przedstawicieli grupy inicjatywnej powołania drugiego koła w Gdańsku. Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego w dniu 3 lutego 2017 roku wieloletniego honorowego prezesa ZW SEiRP w Gdańsku kol. Ryszarda Marszałka. Po akceptacji programu obrad Prezes ZW Jan Pietruszewski przedstawił sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego i prezydium za 2017 r. oraz informację z posiedzenia ZG SEiRP , które odbyło się w Ustroniu w dniach 23-25.04 – 2017r. Skarbnik kol. Joanna Jarczak przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz preliminarz finansowy na 2017rok. Kol. Ludwik Trzewik - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z oceny działalności ZW. Całokształt działalności została oceniona pozytywnie, a szczególnie prezesa kol. Jana Pietruszewskiego, wynikiem czego przedstawił wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium.

W dyskusji I Wiceprezes ZW kol. Hieronim Brzozowiec złożył informacje dot. ustawy represyjnej oraz negatywnie ocenił wniosek o utworzenie przy Kole gdańskim drugiego Koła, w którego członkami byliby tylko funkcjonariusze SB. Prezes Jan Pietruszewski poinformował o podjęciu w dniu 4.04.2017r przez Prezydium ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni Uchwały nr 1/2017 w sprawie nadania Odznak i Dyplomów „ Za Zasługi dla SEiRP”. W drugiej części zebrania uczestniczył insp Jarosław Rzymkowski – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku. Przedstawił on główne problemy nurtujące policjantów naszego województwa. Prezes J. Pietruszewski wręczył mu Odznakę „ Za Zasługi dla SEiRP” z dyplomem. Pan Komendant podziękował za zaszczytne przyznane mu odznaczenie. Wyraził również zadowolenie ze współpracy z ZW SEiRP. W dyskusji w sprawie utworzenia drugiego Koła SEiRP zabrali głos wnioskodawcy: Józef Wardyn, Krzysztof Stępnicki i Andrzej Hoczyk, uzasadniając celowość utworzenie odrębnego nowego Koła w Gdańsku. Po burzliwej dyskusji, wnioskodawcy poprosili o zaniechanie procedowania ich wniosku. Ustalono że powinni wstępować do istniejących Kół SEiRP, a na szczeblu ZW SEiRP powołany zostanie zespół problemowy ds. ochrony prawnej, w którym będą mogli uczestniczyć. Zaproponowane rozwiązanie uzyskało pełną akceptację. Erwin Bruggemann przedstawił program spotkań i wycieczek w 2017 roku.

Po przyjęciu Uchwał, a w tym także w sprawie przyznania medali „XXV Lecia SEiRP Za Zasługi dla SEiRP”, zebranie zakończono.

Tekst i zdjęcia: Henryk Kaźmierski –rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET