Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     DEKLARACJA PROGRAMOWA VI SESJI PLENARNEJ OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

DEKLARACJA PROGRAMOWA VI SESJI PLENARNEJ OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

Obywatelski Parlament Seniorów

DEKLARACJA PROGRAMOWA

VI SESJI PLENARNEJ OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

 

W dniu 1 października 2015 roku została zwołana Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, która odbyła się w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Był to efekt procesu integracji ruchu senioralnego trwającego w Polsce ponad dekadę. Obywatelski Parlament Seniorów powstał w skutek rekomendacji Parlamentu Europejskiego zalecającej aby w każdym państwie członkowskim funkcjonował Parlament Seniorów, który będzie miał wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

Obywatelski Parlament Seniorów to: „apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów”.

W dniu 01 października 2020 roku w Senacie Sejmu odbyła się VI Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, którą otworzył Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki. Do głównych poruszanych tematów VI Sesji Plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów „Seniorzy i Przyszłość Polski” należały w szczególności:

- aktualna sytuacja osób starszych w Polsce w szczególności w aspekcie medycznym, społecznym i ekonomicznym.

- skutki pandemii, która powoduje spustoszenie w psychice osób starszych, /izolacja domowa, brak kontaktu z członkami rodziny znajomymi, odosobnienie, czy też poczucie wykluczenia stwarzającego  sytuację zagrażająca zdrowiu w stopniu większym niż sama pandemia/.

- bezpieczeństwo zdrowotne seniorów w dobie pandemii.

- opracowanie nowych procedur obsługi starszych pacjentów w placówkach medycznych.

Podczas dyskusji przedstawiciele seniorów reprezentujących

służby mundurowe domagali się, aby Ministerstwo Obrony Narodowej

również tak jak inne Ministerstwa dokonywało corocznej oceny sytuacji

osób starszych, które w okresie aktywności zawodowej podlegały temu

resortowi. Potrzebę powrotu do normalności sygnalizowano w wielu

aspektach życia osób starszych.

W przyjętej podczas VI sesji Plenarnej Obywatelskiego Parlamentu

Seniorów Deklaracji Programowej, przedstawiono plany na przyszłość z

którymi możemy zapoznać się czytając jej treść, którą prezentujemy w

załączeniu.

 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku : Jarosław Fikus

link do deklaracji:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Deklaracja%20programowa%202020%20OPS.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET