Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 1 Słupsk    /     Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 2014 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze 2014 r

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła nr.1 w Słupsku.


Członkowie Koła nr 1 liczącego 123 osoby, spotkali się 31 marca 2014 r w Restauracji „Adamek ” w Słupsku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2010 -2013. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku kol. Leszek Orkisz wraz v-ce prezesem Z.O. kol. Franciszkiem Maklesem. Minutą ciszy uczczono pamięc 10 członków którzy odeszli na "wieczną służbę".
Prezes Z.O kol. Leszek Orkisz wraz z v-ce prezesem Z.O kol. Franciszkiem Maklesem wręczyli przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia odznaczenia.
Odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych" został uhonorowany kol: Zdzisław Chęć natomiast Odznaką "Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem" wyróżniony został: kol. Jan Osiak.


Po złożeniu sprawozdania z działalności Koła w latach 2010 - 2013 oraz wysłuchaniu sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.W imieniu ustępującego zarządu koła kol. Czesław Dymowski - przewodniczący zebrania, przedstawił propozycje dot. wyboru nowych władz koła na okres 2014-2018.

W wyniku głosowań wybrano skład nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej a także delegatów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Okręgowego.

Nowym prezesem koła został wybrany ponownie kol.Zdzisław Chęć a v-ce prezesem: kol. Czesław Dymowski , sekretarzem kol. Ryszard Skibiński , skarbnikiem zostala ponownie wybrana Krystyna Nowicka. Członkiem zarządu został wybrany również ponownie Ryszard Ziejko.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie Sławomir Madaj, członkami: Mirosław Cichocki i Wiesława Olszewska.

Uczestnicy zebrania, po przedstawieniu projektu planu pracy na następną kadencję, w głosowaniu, przyjeli go do realizacji. Poczas zebrania wybrano również 6 delegatów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Okręgowego.


W trakcie zebrania z uwagą wysłuchano informację kol. Leszka Orkisza dot. bieżących spraw nurtujących środowisko emerytów i rencistów policyjnych oraz informację kol. Bolesława Rokickiego o aktualnym stanie prawnym, szeroko pojętej, problematyki emerytur a także apelu o przekazywanie odpisu 1% z rozliczeń podatkowych za 2013 r na organizacje pożytku publicznego w tym również naszego Stowarzyszenia.

Kol. Franciszek Makles, jako członek komisji socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Gdańsku, przedstawił informację dot. spraw socjalnych i udzielonych zapomóg.


Zebranie zakończono wspólnym obiadem.

Henryk Znaniecki
Rzecznik prasowy Z.O. w Słupsku.

Słupsk, 31.03.2014 r
/zdjęcia autorstwa H.Znanieckiego /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nowo wybrany
Nowo wybrany
Zarząd Koła nr.1
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET