Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 6(120) Czerwiec 2022    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 6(120) Czerwiec 2022

SPIS TREŚCI:

Od Redaktora………………………………………………………………………………… 4
Pomoc dla Ukrainy …………………………………...………………………………….…… 5
Wniosek Prezesa ZG SEiRP do RPO ………………………………………..……………… 6
Adam M. Rapicki – prawie 10 lat walki z IPN i ZER MSWiA ………………………...… 22
Józef Kubas wygrywa z ZER MSWiA i IPN ……………………………………….……… 34
Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2. 06. 2022……………...…………………. 38
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Stanowisko Prokuratora Gen. z 4.06.2022 ……. 40
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...….………..... 43
Infoteka nr 59 ……………………………………………………………………………….. 44
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach
Konferencja Regionalna Śląskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów ....... 54
Oferta pomocy prawnej. (K. Piekarska) ……………………………………………………. 58
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...……...……….. 59
Olsztyński Biuletyn Informacyjny 5 (145) ………………………………...…..…………... 64

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Biuletyn%206%20(120)%20Czerwiec%202022.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET