Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zmiany w statucie SEiRP    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zmiany w statucie SEiRP

Informacja z posiedzenia Komisji Statutowej.

W dniach 02.04.2014 r., do 04.04.2014 r., obradowała na posiedzeniu roboczym Komisja Statutowa w składzie: Przewodniczący Komisji – Wiesław Lipkowski, powołany na tą funkcję Decyzją Nr 2 z dnia 18.03.2014 r., przez Prezesa ZG Henryka Borowińskiego, członkowie Komisji: Czesław Okrasa, który podjął się protokołowania posiedzenia, Jan Papis, Wilhelm Grudzień oraz Roman Paluszkiewicz.
W posiedzeniu brali również udział: patronujący obradom Komisji Prezes ZG SEiRP Henryk Borowiński, I wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka, przewodniczący Komisji Prawnej ZG Jerzy Krawczyk oraz Prezes ZW SEiRP w Krakowie Andrzej Czopek.
Przyjęto założenie, iż Komisja dokona wyłącznie niezbędnych zmian w treści statutu, w takim zakresie, który umożliwi ich przyjęcie przez KRS. Decyzja ta była ponadto uzasadniona projektem nowelizacji prawa o stowarzyszeniach, który jest ukończony i został przyjęty przez Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych przy Kancelarii Prezydenta. Projekt nowelizacji zakłada znaczne uproszczenie i odformalizowanie prawa o stowarzyszeniach.
Przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław Lipkowski w prowadzeniu prac Komisji oparł się na aktualnym akcie prawnym – ustawie z dnia 07.04.1989 r., prawo o stowarzyszeniach, tekst ujednolicony na dzień 28.07.2007 r., (Dz.U. z 2011 s. Nr 112, poz. 654). Na bieżąco w formie elektronicznej poprawki do projektu uchwały wprowadzał Czesław Okrasa i wyświetlał na ekranie co znacznie uprościło i ułatwiło procedowanie.
Komisja Statutowa dokonała łącznie 18 poprawek, z których większość stanowiły tzw. „literówki”. Wprowadzono projekt nowego zapisu dot. możliwości wstępowania na określonych zasadach do Stowarzyszenia cudzoziemców jako członków wspierających oraz możliwość rozwiązania Koła. Projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie. Komisja postanowiła, iż nadal będzie pracować nad zmianą statutu w całości co wymaga czasu, spokoju oraz zapoznania się z treścią w przyszłości uchwalonego prawa o stowarzyszeniach projektu Prezydenta RP.
Projekt zmian statutowych będzie jednym z tematów posiedzenia ZG Stowarzyszenia w dniu 11 kwietnia br.

Jerzy Krawczyk


Projekt i wykonanie: InforpolNET