Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZMARŁ STARSZY SIERŻANT W ST. SPOCZ WITOLD WENT ( 1950 -2021 )    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZMARŁ STARSZY SIERŻANT W ST. SPOCZ WITOLD WENT ( 1950 -2021 )

                                                                                                                                 

ZMARŁ

STARSZY SIERŻANT W ST. SPOCZ WITOLD WENT ( 1950 -2021 )

 

 

W dniu 25 kwietnia 2021 r. w wieku 70 lat zmarł nasz kolega - członek Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kościerzynie - st.sierż. w stanie spoczynku Witold Went .

Witold Went do Milicji Obywatelskiej wstąpił po odbyciu zasadniczej służby wojskowej którą rozpoczął pełniąc ją nieprzerwanie w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Kościerzynie w pionie prewencji przechodząc kolejne jej szczeble, kończąc jako dzielnicowy rejonów wiejskich. Służbę zakończył w czerwcu 1981 r. przechodząc na rentę ze względów zdrowotnych.

Po przejściu na rentę , pomimo dolegliwości zdrowotnych włączył się aktywnie w działalność środowiska emeryckiego. Od 2003 r. należał do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów KWP w Gdańsku Oddział w Kościerzynie, w tym czasie do 2009 r. był członkiem Komisji Rewizyjnej kościerskiego Koła. W 2011 roku za działalność społeczną na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych odznaczony odznaką „Za zasługi dla SEiRP” z dyplomem.

W dniu 29 kwietnia 2021 r. w uroczystościach pogrzebowych kol. Witolda Went na cmentarzu parafialnym w Kościerzynie brali udział członkowie Zarządu Koła SEiRP w Kościerzynie oraz członkowie Koła i środowiska emeryckiego.

 

 

Cześć Jego Pamięci

Koledzy z SEiRP w Kościerzynie

 

Tekst: Józef Landowski

zdjęcia: Józef. Landowski

 

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET