Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 4 – przegląd mediów – 05 02 2018 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 4 – przegląd mediów – 05 02 2018 r.

Infoteka nr 4 – przegląd mediów – 05 02 2018 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych.

 

Wystąpienie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych do MSWiA z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w sprawie stosowania art. 8a ustawy represyjnej

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.01.15_WNIOSEK_169_2018_FSSM_do_MSWiA.pdf

Pismo zawiera pytania o konkretne algorytmy i kryteria stosowane przez MSWiA w trakcie realizacji art. 8a ustawy represyjnej w praktyce.

 

Odpowiedź MSWiA na wystąpienie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych w sprawie stosowania art. 8a ustawy represyjnej

https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/Interpelacje%20i%20zapytania/2018.02.01_ODPOWIEDZ_MSWiA_na_169_2018_FSSM.pdf

Z odpowiedzi MSWiA wynika, że pojęcie „krótkotrwała służba” jest w Ministerstwie doskonale znane, jednak do zdefiniowania tej  „krótkotrwałości” żadnych konkretnych kryteriów nie przyjęto, czyli że nadal jest ona określana absolutnie dowolnie.

 

PORZUĆCIE WSZELKĄ NADZIEJĘ, WY, KTÓRZY MNIE PROSICIE”

https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/?hc_ref=ARSzpxWJS99s6qnxs_E9cE1SN7OT9EphSxvv_e_fWkT3l9hQce7PW-PIvYDBXg79xgk&fref=nf

Taką parafrazą cytatu znad wejścia do piekła ("Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie”) z ”Boskiej komedii” Dantego Alighieri, powinna być opatrzona każda odpowiedź wysyłana przez MSWiA do represjonowanych emerytów w związku z art. 8a. 

https://fssm.pl/mswia-o-realizacji-wnioskow-zlozonych-w-trybie-art_8a-ustawy-represyjnej

Art. 8a ustawy represyjnej, dający urzędnikowi administracji rządowej (Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) prawo arbitralnego, jednoosobowego i w pełni uznaniowego decydowania o tym, który z byłych policjantów i funkcjonariuszy, objętych tą ustawą, zasługuje na emeryturę w pełnym wymiarze, a który nie, jest przepisem absolutnie kuriozalnym, nieznanym w państwie o kulturze europejskiej.

 

Art. 8a, czyli rzecz o miłosierdziu ministra.

https://www.facebook.com/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/

Wojciech Raczuk 1 lutego o 14:27 

Wczoraj otrzymałem decyzję Ministra MSW i A Nr. 63/ kadr / 18, który postanowił odmówić przywrócenia mojej renty inwalidzkiej z kwoty 854 złotych do dawnej 2866 złotych. Tak to jest w " w rodzinie " mundurowych. Nie przyjął moich argumentów i dowodów.

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22345849,podczas-proby-zatrzymania-zabojcy-dostal-szesc-kul-dla-pis.html

Podczas próby zatrzymania zabójcy dostał sześć kul. Dla PiS jest esbekiem. Renta? 854 zł

https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,140290,22338344,podczas-proby-zatrzymania-zabojcy-dostal-szesc-kul-dla-pis.html Podczas próby zatrzymania zabójcy dostał sześć kul. Dla PiS jest esbekiem. Renta 854 zł.

Jacek Brzuszkiewicz 08 września 2017 | 17:30

Chorąży Wojciech Raczuk w 1982 roku podczas próby zatrzymania bezwzględnego zabójcy dostał serię sześciu strzałów z pepeszy w szyję i brzuch. Przeżył cudem. Miał 2886 zł renty inwalidzkiej. Od października, zgodnie z ustawą "dezubekizacyjną", dostanie 854 zł.

 

https://www.tvn24.pl/dezubekizacja-rent-i-emerytur-drogi-zaskarzenia,810709,s.html

Zaskarżona co czwarta decyzja o dezubekizacji emerytur 30 stycznia 2018, 16:08 (https://www.tvn24.pl)

Blisko dziesięć tysięcy skarg na obniżenie emerytur i rent na mocy ustawy dezubekizacyjnej byłym funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa wpłynęło do ministra spraw wewnętrznych i do sądu. Pierwsze procesy już w marcu.

 

Interpelacja nr 16881 w sprawie faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=49D4F736&view=6

Odpowiedź na interpelację nr 16881 w sprawie faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=62E629C7&view=6

 

 

Interpelacja nr 17033 w sprawie bezczynności dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dotyczącej odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych policyjnych w wyniku wejścia w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5F5B2DB4&view=6

Odpowiedź na interpelację nr 17033 w sprawie bezczynności dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA dotyczącej odwołań od decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych policyjnych w wyniku wejścia w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=656B92C9&view=6

 

Karani za nieswoje winy

Joanna Augustynowska 01 lutego 2018JOANNA AUGUSTYNOWSKA - BLOG

Ponad 55 tys. osób ukarano na mocy przyjętej przez PiS tzw. ustawy deubekizacyjnej, co do której są poważne wątpliwości, czy została uchwalona zgodnie z prawem. Wiele z nich to renciści, wdowy, sieroty lub osoby niepełnosprawne, które nie miały nic wspólnego z PRL. Decyzją MSWiA obniżono im świadczenia społeczne, a na rozpatrzenie odwołania trzeba długo czekać, co stawia te osoby w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Co na to ministerstwo spraw wewnętrznych? Tłumaczy, że się stara, aby każdego wysłuchać...

 

https://joannaaugustynowska.natemat.pl/228751,ustawa-o-deubekizacji-odebrala-godnosc-wielu-ludziom-sa-karani-za-nieswoje-winy

Kogo by  tu jeszcze obronić?

AUTOR: Roman Kurkiewicz  Sierpień 28, 2017

/…/ Dzisiaj nasze milczenie w sprawie dezubekizacyjnej przyniesie kolejne opresyjne decyzje tej władzy, za chwilę karane będzie nieprzynależenie do PiS. Nie ma zgody na dezubekizację, dekomunizację (w zeszłym tygodniu na otwartą debatę w IPN o dekomunizacji, policja państwowa na żądanie pracowników policji historycznej nie wpuszczała na salę osób chcących wziąć udział w dyskusji – dzisiaj nie wpuszcza, jutro będzie wsadzać). Samo z siebie PiS się nie zatrzyma.

https://www.tygodnikprzeglad.pl/kogo-by-jeszcze-obronic/

 

31 stycznia 2018 Posiedzenie w Sali Kolumnowej i wydarzenia przed Sejmem RP a „sprawa publiczna”

Autor: Szymon Osowski

Wydarzenia z 16 grudnia 2016 r. w Sejmie RP przejdą do historii. Dostępność informacji o tym, jak przebiegały obrady w Sali Kolumnowej oraz co się działo przed budynkiem Sejmu RP ma kluczowe znaczenie dla oceny działania władz publicznych

https://siecobywatelska.pl/obrady-sejmu-a-sprawa-publiczna/

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET