Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 4 Bytów    /     Zebranie sprawozdawcze 2013 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze 2013 r

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA  SEiRP w BYTOWIE

 

W dniu 21 marca 2013 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie odbyło

się zebranie  sprawozdawcze Koła. Zebraniu przewodniczył Prezes Zarządu kolega

Leszek TUROWSKI. Z przedstawionego sprawozdania  wynika,  że aktualnie Koło skupia

65 rencistów i emerytów. W ub. roku przyjęto 2 nowych członków i są nadal prowadzone

rozmowy z  “ młodymi “ emerytami zmierzające do rozbudowy szeregów członkowskich.

Zarząd  otrzymał absolutorium i przedstawił do zatwierdzenia  Plan Pracy na 2013 r ,

Uchwała  została podjęta jednogłośnie.  Uroczystymi akcentami były : wręczenie legity-

macji członkowskich  nowym członkiniom i członkom SE i RP  oraz – co zebrani przyjęli z aplauzem –

wręczenie  biorącemu aktywny udział w zebraniu Komendantowi Powiatowemu Policji

w Bytowie, mł. insp. Andrzejowi BORZYSZKOWKIEMU  medalu XX - lecia  S E i R P.

Wyjaśnień w bieżących sprawach i odpowiedzi na  pytania  udzielali biorący udział w zebraniu

kol. Kol Leszek ORKISZ- Prezes Z.O.  oraz Franciszek MAKLES – I Z – ca Prezesa  ZO i zarazem

członek  Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Gdańsku.

/ tekst i zdjecia: L.Orkisz/

 
Wręczanie Medalu XX-Lecia SEiRP
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET