Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zebranie sprawozdawcze koła nr. 8 w Miastku.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze koła nr. 8 w Miastku.

                  Zebranie sprawozdawcze koła nr. 8 w Miastku

 

W dniu 15 marca 2017 roku w Miastku w restauracji MAXIMA odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła nr 8 SEiRP w Miastku które prowadził prezes Czesław Mazella. Po przywitaniu zaproszonych gości : komendanta Komisariatu Policji w Miastku kom. Mariusza Grabowskiego i sekretarza Z.O. w Słupsku kol. Włodzimierza Jankowskiego przedstawił sprawozdanie Zarządu Koła nr 8 z działalności za 2016 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte przez zebranie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Sylwester Skonieczka przedstawił wyniki kontroli merytoryczno-finansowej Koła nr 8 wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium. Zebranie poparło jego wniosek. Skarbnik - kol. Eugeniusz Borchardt przedstawił sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz preliminarz budżetowy na 2017 rok. Oba dokumenty przyjęto. Prezes przedstawił projekt prac Zarządu na 2017 rok który zebranie również przyjęło.

Sekretarz Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku kol. Włodzimierz Jankowski za wyróżniającą się w Okręgu pracę naszego koła na rzecz Emerytów i Rencistów Policyjnych wręczył na ręce prezesa Dyplom Uznania.

Następnie przeprowadzono dyskusję na bieżące tematy interesujące zebranych w których na pytania i wątpliwości odpowiadał kol. Włodzimierz Jankowski. W szczególności pytania te dotyczyły sposobu uzyskania zapomóg do kosztów leczenia.

 

Prezes Koła nr 8

SEiRP w Miastku

Czesław Mazella 


Projekt i wykonanie: InforpolNET