Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Pucku     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Pucku

Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Pucku 

W dniu 04 marca 2017 r. o godz. 11.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Pucku odbyło się Walne Zebranie Członków Koła SEiRP w Pucku. W zebraniu uczestniczyło 37 członków Koła oraz zaproszeni goście w osobach:
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni - Jan Pietruszewski  
I  zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pucku mł. insp. Janusz Skosolas 
Skarbnik  ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni kol. Joanna Jarczak 
 Rzecznik ZW SEiRP kol. Henryk Kaźmierski
Sekretarz  komisji Rewizyjnej SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni kol. Zbigniew Michalak
Po przywitaniu zebranych członków i zaproszonych gości prezes Koła  kol. Zygmunt Rohda  przedstawił porządek obrad, który jednogłośne został przyjęty.  
Prezes Koła kol. Zygmunt Rohda zaproponował uczczenie minutą ciszy zmarłego w okresie sprawozdawczym członka Stowarzyszenia 84 letniego kol. Eugeniusza Plewki, a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2016 rok. Na dzień 31.12.2016  r. Koło liczy 47 członków. W ramach prowadzonej statutowej działalności Koła w ubiegłym roku, Zarząd Koła zorganizował dla członków Koła oraz ich rodzin –jednodniową wycieczkę integracyjną do Malborka, gdzie zwiedzano Zamek Krzyżacki oraz miasto Malbork, w której uczestniczyło ogółem 50 osób, zorganizowano dla członków i ich rodzin spotkanie integracyjne z zabawą w Osłoninie, gdzie w Sali Bankowej " U Filipa", przy akompaniamencie Zespołu muzycznego "System" z Pucka bawiono sie do białego rana. Ogółem uczestniczyło 58 osób.   
Kol. Gabriela Behmke - Skarbnik Koła przedstawiła stan finansowy, który w 2016 roku był zadawalający i pozwalający na bieżące zakupy potrzebnych materiałów i organizację spotkań. 
Następnie przedstawiono plan budżetowy oraz pracy na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Chmura Tadeusz w wystąpieniu stwierdził, iż po przeprowadzonej kontroli pozytywnie oceniono działalność Zarządu za 2016 rok, nie stwierdzając uchybień w realizacji założonych zadań i prowadzonej dokumentacji i wnosił o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła SEiRP w Pucku, który jednogłośnie został udzielony.
W części dyskusyjnej zabrał głos Jan Pietruszewski Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku, który podziękował za otrzymane zaproszenie oraz za dotychczasową bardzo dobrą współpracę. Wyróżnił i docenił całokształt działalności Puckiego Koła, jego prężność oraz bardzo duże zaangażowanie. Przedstawił w zarysie informacje z przebiegu zebrania ZG SEiRP, które odbyło się w Soczewce, na którym podjęto uchwałę dot. dokonania zmian w kierownictwie ZG i w dniu 26.01. 2017  r. na Nadzwyczajnym Zjeździe delegatów w Warszawie wybrano nowego prezesa, ZG, którym został kol. Antoni Duda -były przewodniczący NSZZ Policjantów oraz omówił nurtujące środowisko emerytów policyjnych problemy w tym szczegółowo, ostatnio podpisaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudy ustawę tzw. dezubekizacyjną oraz sprawy bieżące jak i planowane w 2017 r. - spotkania integracyjne i dwie wycieczki w tym jedna zagraniczna do Włoch, zachęcając do udziału w nich. Apelował o przekazanie w rocznym rozliczeniu podatku 1% na rzecz Stowarzyszenia.. 
Młodszy inspektor Janusz Skosolas I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pucku podziękował za zaproszenie na Zebranie puckiego Koła. Zapewnił, że wszyscy emeryci policyjni powiatu puckiego mogą liczyć na wszelką pomoc ze strony kierownictwa jak i pracowników tutejszej Policji.
W dyskusji brali udział członkowie Koła zadając pytania do zaproszonych gości w nurtujących ich tematach tj. zmian systemu emerytalnego i spraw socjalnych.
 W ostatniej części zebrania poddano pod głosowanie sprawozdania za 2016 rok oraz plany na 2017 , które został przyjęte jednogłośnie. 
.Po zakończeniu obrad Zarząd Koła wraz z zaproszonymi gośćmi wręczył Kazimierzom - solenizantom symboliczny kwiatek róży i zaśpiewano 100 lat i tym akcentem zebranie zakończono o godz.14.00 .


                                    
Tekst: Henryk Kaźmierski -rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni
Zdjęcia  Janusz Dereszewski

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET