Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     "ARKA" Jarosławiec spotkanie integracyjne    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

"ARKA" Jarosławiec spotkanie integracyjne

 Zarząd Oddziału Okręgowego SEiRP w Słupsku organizuje w okresie 24 - 26.09.2021 r w Ośrodku "ARKA" w Jarosławcu spotkanie integracyjne dla swych członków i ich rodzin.

Koszt uczestnictwa 330 zł od osoby z tym że istnieje możliwośc, na wniosek zainteresowanego, dopłaty z funduszu socjalnego KWP w Gdańsku w wysokości 80 zł. oraz możliwośc dopłaty z funduszy Koła o ile dysponuje ono odpowiednimi finansami.

Szczegóły wraz z stosownymi wnioskami należy uzyskac w Zarządzie Koła. Prezesi kół do dnia 15.09.2021 r przekażą do Oddziału Okręgowego w Słupsku informacje dot. liczby uczestników wraz z wnioskami i potwierdzonymi wpłatami.

Szczegóły w załącząnym piśmie do Prezesów Kół.

link do pobrania pisma:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/do%20internetu%20-JAROSLAWIEC%202021.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET