Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     WALNE PLENARNE ZEBRANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

WALNE PLENARNE ZEBRANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDAŃSKU

WALNE PLENARNE ZEBRANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
W GDAŃSKU

W dniu 7 stycznia 2014 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się kolejne, a pierwsze w tym roku plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. Prezes ZW, Jan Pietruszewski w części roboczej przekazał informacje o pracach Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia za okres od poprzedniego zebrania a także omówił sprawy poruszane na posiedzeniu ZG SEiRP w Warszawie, które odbyło się w dniu 10.12. 2013 r. a w szczególności o realizacji zbiórki 1% na SEiRP, jako Organizacji Pożytku Publicznego w 2013 roku, a także o stanie przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów. Zaś wiceprezes ZW Hieronim Brzozowiec złożył informacje o wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydz. Cywilny a dot. przeprosin Zdzisława Jaworskiego. Złożył także informacje w sprawach zagadnień prawnych oraz postępowań emerytów i rencistów policyjnych w świetle projektowanych zmian. Poinformował również o projekcie wniosku Solidarnej Polski dot. zmian wysokości świadczeń emerytalnych. Zaś skarbnik ZW Stowarzyszenia kol. Joanna Jarczak przedłożyła informacje dot. spraw finansowych ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdań przedłożonych przez poszczególne Koła za okres 2013 roku. Podjęto uchwałę dot. proponowanych wyróżnień odznakami " Za Zasługi dla SEiRP" oraz w sprawie przyjęcia planu pracy ZW i Prezydium na rok 2014.
Po zakończeniu części roboczej, w części uroczystej Prezes ZW Stowarzyszenia Jan Pietruszewski przywitał zaproszonych gości w osobach Pani inspektor Beata Perzyńska - Komendantka Miejska Policji w Sopocie, pierwszego Z-cę KMP w Sopocie mł. insp. Mieczysława Wielgosza i kapelana Policji ks. prałata dr Bogusława Głodowskiego.
Zaproszeni goście złożyli życzenia noworoczne i uczestniczyli w dzieleniu się opłatkiem. Miłym akcentem było wyróżnienie Mariana Rydzyka -członka Stowarzyszenia Odznaką " Za Wybitne Osiągnięcia" dla SEiRP nadaną przez Zarząd Główny i odznaką " Za Zasługi" z Dyplomem prezesowi Zarządu Koła Kartuskiego kol. Kazimierzowi Socha. Odznaczenia te w obecności zaproszonych gości i członków Zarządu Wojewódzkiego SEiRP wręczył prezes ZW Jan Pietruszewski.


Tekst i zdjęcia.
Henryk Kaźmierski -rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET