Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     BI Nr 6 (132) Czerwiec 2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

BI Nr 6 (132) Czerwiec 2023

SPIS TREŚCI
Od Redaktora …………….………………………………………………………………… 4
Posiedzenia ZG i Prezydium ZG SEiRP
Program posiedzenia ZG …………………………………………………………….........… 5
Projekt porządku obrad ZG …………………………………………….…………...………. 7
Projekt porządku obrad Prezydium ZG ……………………………………………..…......... 9
Ustawa represyjna. Bezmiar bezprawia, czy pomyłka sądowa .……….…………….… 11
Ekwiwalent
Początek końca niepotrzebnej batalii ……………………………………………...………. 24
E-wokanda NSA ………………………………………………………..………………….. 28
Lustracja w Służbie Cywilnej
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej …………...…….. 35
Terminy ………...………………………………………………………..………………… 55
Organy bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy …………….…………………….. 58
Materiał informacyjny dotyczący przepisów lustracyjnych…………………..…………… 61
Lustracja-infografiki …………………………………………………………...…………... 72
Emerytura policyjna - prawo wyboru od 1.01.2025r …………………………………... 77
Medialny Punkt Kontaktowy ..………………………………………………......…….… 79
Infoteka nr 71 ………………………………………………………………………...…… 80
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku
Zebranie ZOW…...………………………………………………………………………… 90
Koło w Gdyni. …...………………………………………………………………...….…… 95
Koło w Kościerzynie …..………………………………………..…………………………. 99
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Majowe wspomnienia z Krynicy Zdrój …………...……………………………...………. 102
Jasiel. Uroczystości 77. Rocznicy mordu ………………………………………………… 108
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu
XXV lat SEiRP …………………..………………...……………………………………... 111
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ..……………………………...……...…….. 115
Olsztyński Biuletyn Informacyjny (161) ...………………………...…..………….…… 118
XXX Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych RSW .…………………….…. 119

 

żródło:

https://seirp.pl/biuletyny/biuletyn-informacyjny-zg-seirp-2/

link do biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/czerwiec%202023.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET