Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku

 Plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego SEiRP

w Słupsku

 

W dniu 1 czerwca 2015 roku w siedzibie Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu, pierwsze po kampanii zebrań sprawozdawczych, któremu przewodniczył Prezes ZO kol. Leszek Orkisz.

Na wstępie kol. L. Orkisz zdał relacje z przebiegu obrad Prezydium ZG SEiRP, które odbyło się w Zielonej Górze, a następnie zapoznał z ustaleniami dot. obchodów rocznicy XXV-lecia naszego Stowarzyszenia w tym, z wydaniem okolicznościowego Medalu i zasadami jego przyznawania swym członkom przez Zarząd Okręgowy.

W trakcie posiedzenia plenarnego wysłuchano informację:

- kol. Franciszka Maklesa dot. działalności Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Gdańsku

        • kol. Czesława Dymowskiego z udziału w szkoleniu skarbników i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych które odbyło się w Gołaszewie oraz przekazanymi wytycznymi ZG dot. działalności Komisji Rewizyjnych. Następnie przekazał on informację dot. sprawozdawczości finansowej kół wchodzących w skład Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku.

        • kol. Henryka Znanieckiego z działalności rzecznika ZO i funkcjonowania strony internetowej

W dalszej kolejności Prezes ZO kol. Leszek Orkisz złożył informację z prac nad tworzeniem Galerii Pocztu Zasłużonych dla Okręgu Słupskiego.

Podczas plenarnych obrad Zarządu Okręgowego podjęto uchwałę dot. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu stanowiącego własność Stowarzyszenia.

Obrady zakończono wręczeniem przez Prezesa i Sekretarza ZO pamiątkowych Medali XXV-lecia SEiRP wraz z stosownymi Aktami Nadania.

 

Rzecznik ZO Henryk Znaniecki

 

Słupsk 01.06.2015 r

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET