Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku

Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku

                                       W dniu 18 czerwca   2017  roku w Ośrodku Wczasowo  – Rehabilitacyjnym  „Arka” w Jarosławcu  odbyło się, wyjazdowe, plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego w Słupsku w którym uczestniczyli również Prezesi kół terenowych.  Na wstępie obrad minutą ciszy uczczono pamięc zmarłych członków po czym  Prezes Zarządu Okręgowego kol. Leszek Orkisz zapoznał z przebiegiem i ustaleniami Nadzwyczajnego Zjazdu oraz  przebiegiem i postanowieniami  posiedzeń  Zarządu Głównego SEiRP a także z złożył informację o bieżących  pracach Prezydium i Zarządu Głównego.
                                        W dalszej kolejności informację o stanie finansów ZO   złożył skarbnik  kol Czesław Dymowski a informację o problematyce funduszu socjalnego przedstawił kol. Franciszek Makles. Administrator strony ZO kol. Henryk Znaniecki przedstawił informację o występujących  problemach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej oraz biuletynu ZG.
                                        Uczestników posiedzenia plenarnego zapoznano również z informacją  Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
                                        Kol. Nawrocki przedstawił obszerną  informację związaną z wprowadzoną w życie ustawą z 16 grudnia 2016 roku i jej reperkusjami dla środowiska emerytów i rencistów.
                                         Po dyskusji nad przedstawionymi informacjami zakończono wyjazdowe plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego.
                                        
          
                                           
                                                                               Rzecznik Z.O. SEiRP w Słupsku
                                                                                             Henryk Znaniecki

Słupsk, 18.06.2017 r.

Pozostałe zdjęcia w galerii.

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET