ZARZĄD OKRĘGOWY
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu" emerytalno - rentowym funkcjonariuszy służb mundurowych    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu" emerytalno - rentowym funkcjonariuszy służb mundurowych

16 grudnia 2019 roku został złożony przez grupę posłów lewicy projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalno - rentowym funkcjonariuszy służb mundurowych który skierowano do I czytania w komisjach sejmowych. / poz.100 druku sejmowego/

link do projektu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/100.pdf

źródło:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=71EDB6450446947CC12584D5003DEFFA


Projekt i wykonanie: InforpolNET