Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wyjazdowe plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wyjazdowe plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego w Słupsku

W dniach 6 - 7 grudnia 2014 r w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wczasowym "Słowiniec" w Poddąbiu ul. Promenada Słońca 24  /trasa między Ustką a Rowami / odbędzie się pierwsze, w nowej kadencji, wyjazdowe plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku z udziałem członków Zarządu Okręgowego, prezesów Kół terenowych oraz przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Przyjazd i zakwaterowanie w dniu 6 grudnia 2014 r do godz. 14.00.

 

Rozpoczęcie wyjazdowego posiedzenia - 6 grudzień godz. 16.00

 

Planowany porządek obrad:

!. Otwarcie posiedzenie
2. Informacje delegatów na VII Zjazd SE i RP o przebiegu Zjazdu
3. Informacja Skarbnika ZO o sytuacji finansowej ZO i Kół, projekt planu finansowego na rok 2014
4. Projekt planu pracy na rok 2014- sekretarz ZO
5. Informacja członków Komisji Socjalnej Komendanta Wojewódzkiego
6. Dyskusja.
7. Podjęcie ewentualnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad
8. Zakończenie obrad

Propozycje:
Przewodnictwo obrad : Leszek Orkisz
Protokoł prowadzi Włodzimierz Jankowski – sekretarz ZO

 

Plan pobytu w ORW "Słowiniec"

 

6 grudnia 2014

godz. 15.00 - obiad
godz. 16.00 - 19.00 - 2 zabiegi rehabilitacyjne + (Posiedzenie Plenarne ZG- dot. członków ZG)
- relaks indywidualny
godz. 19.00 - uroczysta kolacja w sali kominkowej z ciepłymi posiłkami, zimna płytą itp.
- zabawa z zespołem muzycznym

7 grudnia 2014

9.00-10.00 - śniadanie
- 1 zabieg rehabilitacyjny
- czas do dyspozycji własnej
13.00 - obiad
- wyjazd po obiedzie

INNE

Pokoje: 1- 2 – osobowe, jednakowy standard , budynek murowany
- strona internetowa - https://www.slowiniec.com

Zalecana trasa : Do Poddąbia najłatwiej dojedziemy ze Słupska . Zmotoryzowani powinni kierować się na Ustkę ( droga 21 ) i po ok. 10 km w miejscowości Bydlino - uwaga na fotoradar - (zaraz za mostem na rzece Słupi ) skręcić w prawo. W tym miejscu są już drogowskazy do Poddąbia i Rowów.
Po kolejnych 10 km dojeżdżamy do rozjazdu na którym skręcamy w prawo ( jest drogowskaz na Poddąbie i Rowy ). W pierwszej wsi o wdzięcznej nazwie Machowinko skręcamy w lewo w piękną i równą jak stół drogę do Poddąbia ( 3,5 km ), ( ale wąska i kreta.

W sprawach organizacyjnych w tym: koszty pobytu proszę kontaktować się bezpośrednio
z kol. Franciszkiem Makles - 513159126
lub we wtorki godz 10 – 12.00 w siedzibie ZO SE i RP przy ul. Reymonta w Słupsku

Prezes ZO Leszek Orkisz

 

 

ORW "Słowiniec"
ORW "Słowiniec"
Poddąbie
  Dojazd ze Słupska
Dojazd ze Słupska
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET