Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Zebranie sprawozdawcze ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.

Zebranie sprawozdawcze ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.

W dniu 28.04. 2015 r. o godz. 11.oo w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się pierwsze w tym roku zebranie sprawozdawcze ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni, które prowadził jego prezes kol. Jan Pietruszewski. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Komendant Miejski Policji w Sopocie pani insp. Beata Perzyńska, mł. asp. Karina Kamińska - oficer prasowy Komendy, Henryk Hałas - prezes Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Tczewie oraz prezesi Kół terenowych a także członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z jej przewodniczącym kol. Ludwikiem Trzewikiem na czele.

Po powitaniu i przyjęciu porządku obrad, który jednogłośnie został przyjęty, prezes w towarzystwie wiceprezesa kol. Hieronima Brzozowca, pani insp. Beaty Perzyńskiej oraz prezesa Koła sopockiego kol. Andrzeja Kurszewskiego uhonorował nadaną przez Zarząd Główny SEiRP odznaką " Za zasługi dla SEiRP" z dyplomem na wniosek prezydium Koła sopockiego mł. asp. Karinę Kamińską - oficera prasowego jednostki z uwagi na jej szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do jego realizacji. Prezes kol. Jan Pietruszewski przedstawił sprawozdanie ZW i Prezydium za 2014 r. a także złożył informacje o przebiegu z posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP, które odbyło się w dniach od 22 do 25.o4. 2015 r. w Zielonej Górze a wiceprezes kol. Hieronim Brzozowiec przedstawił plan pracy ZW na 2015 rok. Zaś skarbnik kol. Joanna Jarczak złożyła sprawozdanie finansowe Prezydium i ZW SEiRP za 2014 rok oraz przedstawiła plan budżetu na 2015 rok.

Po przedstawieniu sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i wniosku o udzieleniu absolutorium przez kol. Ludwika Trzewika - przewodniczącego, zebranie udzieliło jednogłośnie zarządowi absolutorium.

Podjęto również kilka uchwał, które jednogłośnie zostały przyjęte a dot. m.in. przyjęcia sprawozdania z pracy i działalności prezydium ZW, sprawozdania finansowego, preliminarza budżetowego na 2015 rok, planu pracy Zarządu Woj. a także w sprawie Odznak i wyróżnień " Za Zasługi dla SEiRP".

Pani insp. Beata Perzyńska zabierając głos podziękowała za zaproszenie i bardzo pochlebnie wyraziła się o Stowarzyszeniu twierdząc, iż bardzo się cieszy, że może gościć u siebie prezydium i zarząd Stowarzyszenia zezwalając na zorganizowanie zebrań itp. Przypomniała również, iż ostatnio Radni Rady Miasta Sopot zakupili dla potrzeb policji urządzenie do badania kierowców pod względem używania narkotyków.

Zaś kol. Henryk Hałas dziękując za zaproszenie w krótkim zarysie poinformował o swojej działalności twierdząc, iż w przyszłości Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Tczewie, który on reprezentuje przyłączy się do SEiRP. W dyskusji zabrało głos kilka osób a dotyczyło to m.in. spraw nurtujących członków Stowarzyszenia.

Po obfitym obiedzie, kawie, herbacie i ciastku, ku zadowoleniu uczestników z podjętych uchwał i wniosków zebranie zakończono.

Henryk Kaźmierski -rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

Zdj. i tekst jw.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET