Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła w Chojnicach.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Koła w Chojnicach.

  W dniu 10 marca 2020 r odbyło się doroczne zebranie członków koła nr 5 SEiRP w Chojnicach w ramach którego udzielono absolutorim zarządowi Koła a także przeprowadzono wybory uzupełniajace do Zarządu, wybierając  Prezesa i vice Prezesa oraz członka zarządu.
                             Gośćmi zebrania byli-policjant KPP w Chojnicach- podkom. Michał Ilnicki- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego oraz przedstawiciele ZO SEiRP w Słupsku- koledzy Franciszek Makles i Henryk Znaniecki.
                            Podczas zebrania uczczono chwilą ciszy zmarłego dwa tygodnie temu długoletniego prezesa koła-kol. Czesława Klauzo oraz złożono życzenia przybyłym Paniom z okazji Dnia Kobiet i solenizantom obchodzącym „okrągłe” urodziny w ostatnim okresie sprawozdawczym.
                             Naczelnik Michał Ilnicki przekazał zebranym informacje dotyczące struktury KPP oraz zagrożenia przestępczością na terenie powiatu chojnickiego, w tym ostrzeżenia o zaaktywizowaniu się grup dokonujących oszustw metodą „ na wnuczka „
                             . Przedstawiciele ZO w Słupsku poinformowali o wejściu „ w życie” nowego statutu Stowarzyszenia, wskazując na wprowadzone w nim zmiany oraz przypomnieli o możliwości przekazania 1 % z podatków na rzecz Stowarzyszenia. 
                             W dalszej części zebrania uchwalono wzrost składki na rzecz Stowarzyszenia do 50 zł ( od przyszłego roku), wybrano prezesa i vice prezesa koła nr 5 w osobach kolegów Dariusza Łosina i Lucjana Chądzyńskiego oraz uzupełniono skład zarządu koła o kol. Krzysztofa Hamerskiego.
                            Po wysłuchaniu i zaaprobowaniu sprawozdań z działalności zarządu, skarbniczki koła oraz przewodniczącej Komisji Rewizyjnej podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi Koła oraz  dyskutowano  na tematy ogólne dotyczące problemów rencistów i emerytów.


Dariusz Łosin

zdjęcia: H.Znaniecki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET