Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     SEiRP zawiesza swe członkostwo w FSSM RP    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SEiRP zawiesza swe członkostwo w FSSM RP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

podjął uchwałę nr 22/VIII/ZG/2020 o zawieszeniu z dniem 30 czerwca 2020 r

członkostwa w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,

przy czym żaden z członków Zarządu nie głosował przeciwko podjęciu uchwały.

 

link do pisma Prezesa ZG SEiRP:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Pismo%20Prezesa%20ZG%20SEiRP%

20z%2017%20lipca%202020%20roku%20do%20Zarz%C4%85du%20FSSM%20w%

20sprawie%20zawieszenia%20cz%C5%82onkostwa1.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET