Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 26. Przegląd mediów – 09. 08. 2019 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 26. Przegląd mediów – 09. 08. 2019 r.

Infoteka nr 26. Przegląd mediów – 09. 08. 2019 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

 

 1. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

https://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3603_u.htm

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu


 

 1. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami.Ważne informacje dla emerytów i rencistów

https://www.money.pl/gospodarka/500-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-wazne-informacje-dla-emerytow-i-rencistow-6409095193577089a.html
OPRAC. PAWEŁ ORLIKOWSKI

02.08.2019 06:38

500+ dla osób z niepełnosprawnościami.Ważne informacje dla emerytów i rencistów

500+ dla osób z niepełnosprawnościami dotyczy również emerytów i rencistów. Po

   dodatkowe świadczenie trzeba złożyć specjalny wniosek i warto nie zwlekać.


 

 1. Jeszcze o ekwiwalencie. Sprawa jest prosta lecz generuje spore koszty.


 

https://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/18160/?fbclid=IwAR07CuhrXTSVEnUXlz9tXPF28HEjwfFXSALGnFTUokiQPDsZ8YRBWSe3jww

Obydwie petycje złożone przez NSZZ Policjantów przyjęte przez Komisję ds. Petycji.

Jak wcześniej informowaliśmy, dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Petycji (PET)

Pierwszym tematem posiedzenia było:

 • Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) w zakresie wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (BKSP-145-544/19)

W posiedzeniu udział wziął Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

 1. DZIEJOWA SPRAWIEDLIWOŚĆ CZY USTAWOWA KRADZIEŻ PRAW NABYTYCH?

https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/dziejowa-sprawiedliwo%C5%9B%C4%87-czy-ustawowa-kradzie%C5%BC-praw-nabytych/2283973588390294/

DZIEJOWA SPRAWIEDLIWOŚĆ CZY USTAWOWA KRADZIEŻ PRAW NABYTYCH?

REPRESJONOWANI-POMORSKIE·SOBOTA, 13 LIPCA 2019

Wiceszef MSWiA minister Zieliński był ostatnio uprzejmy podzielić się publicznie następującymi informacjami, do których postanowiłem się odnieść:

Od kiedy zaczęła obowiązywać tzw. ustawa dezubekizacyjna do 27 czerwca 2019

roku wydatki budżetu państwa na świadczenia emerytalno-rentowe dla

funkcjonariuszy, którzy pełnili "służbę na rzecz totalitarnego państwa” zmniejszyły

się o 1,17 mld zł. Zaznaczył, że już w pierwszym roku obowiązywania ustawy

oszczędności przekroczyły założenia zawarte w Ocenie Skutków Regulacji do

projektowanej ustawy.

Jest to chyba jeden z pierwszych w historii przypadków, aby „ustawowy, polityczny

złodziej” publicznie chwalił się swoim łupem nazywając „oszczędnościami” zagrabione

emerytury mundurowe wypracowane głównie po 1990 r. w demokratycznej RP.


 

 1. "DEZUBEKIZACJA" WEDŁUG PiS

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=417780455744143&id=100025365762083

Przemysław Leszek Lis

5 lipca o 18:46 

"DEZUBEKIZACJA" WEDŁUG PiS

"Warszawski Sąd Okręgowy półtora roku temu zawiesił rozpatrywanie tysięcy spraw

emerytów i rencistów, których objęła ustawa dezubekizacyjna. Mógł tak zrobić (choć nie

musiał), bo wysyłał pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Ten jednak wciąż

nie wyznaczył terminu publicznego ogłoszenia orzeczenia, a „sprawa jest w toku

 

Cała sprawa stanowi w mojej ocenie sprytną zagrywkę tak zwanego Trybunału

Konstytucyjnego, zwanego także Trybunałem Przyłębskim. Pozostawiając jednak na

boku skierowane do w/w "organu" przez SO w Warszawie pytanie prawne (każdy sąd ma

do tego prawo i to z mocy przepisu rangi konstytucyjnej - art. 193 Konstytucji RP),

należy stwierdzić - nie tyle posiłkując się wiedzą prawniczą, ile rozumem - że cała

ustawa dezubekizacyjna jest nielegalna. Jest ona sprzeczna z elementarną zasadą filozofii

prawa, która zakazuje tak zwanej retroaktywności prawa, czyli działania norm prawnych

z mocą wsteczną.


 

 1. Kolejne pytanie prawne do TK. Renta rodzinna po zmarłym funkcjonariuszu (służba na rzecz totalitarnego państwa) - P 16-19

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/

Renta rodzinna po zmarłym funkcjonariuszu (służba na rzecz totalitarnego państwa) - P 16/19

Pytanie prawne czy:

a) art. 24a w związku z art. 13b i art. 15c ustawy z 18 lutego 1994 r. ….


 

 1. Kłamstwa i wpadki IPN

https://www.tygodnikprzeglad.pl/klamstwa-wpadki-ipn/Kłamstwa i wpadki IPN

Autor: Krzysztof Wasilewski | Listopad 18, 2012 Nawet władze państwowe wolą milczeć, niż narazić się wszechpotężnemu urzędowi

Jakie są największe grzechy i kłamstwa IPN?

Prof. Andrzej Romanowski, filolog, historyk, Uniwersytet Jagielloński

Największym grzechem jest pomieszanie porządku historycznego z porządkiem

prawnym, a tworzenie trybunału sprawiedliwości dla historii jest absurdalne. Drugi

grzech to preferowanie czarno-białego widzenia przeszłości.


 

 1. Dezubekizacja to niezasłużone represje

 

https://trybuna.info/polska/31654/

Dezubekizacja to niezasłużone represje

07.07.2019 Członkowie Koła Podlaskiego Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa

List otwarty do Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji.

Szanowny Panie Ministrze

W czerwcu br. udzielił Pan Minister wywiadu dla PAP, który w dniu 27.06.2019 r.

zamieścił Pan także na swojej stronie internetowej, a którego treści powtórzyło następnie

szereg polskich pism i publikatorów. W wywiadzie tym zawarł Pan szereg informacji i

komentarzy odnośnie do funkcjonowania Ustawy z dnia 16.12.2016 r. zwanej

dezubekizacyjną lub represyjną. Jako osoby objęte tą Ustawą chcielibyśmy, aby Pan

Minister zapoznał się z kilkoma naszymi uwagami na ten sam temat. Ponieważ

wypowiedź Pana Ministra znalazła szeroki oddźwięk społeczny, powyższe nasze uwagi

zdecydowaliśmy się zawrzeć w liście otwartym, udostępnionym wszystkim

zainteresowanym mediom społecznościowym.


 

 1. Przewlekłości postępowania nie było, uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

https://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/173-

przewleklosci-postepowania-nie-bylo-uznal-sad-apelacyjny-w-warszawie.html?

0a8e64708153f2fda5218a3133e7a4bb=201352b0bfb76eb9e0823714b45d229d

 

Przewlekłości postępowania nie było, uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

 

Postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił skargę

o naruszenie prawa strony do rozpoznania w postępowaniu sądowym bez

nieuzasadnionej zwłoki sprawy prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych o sygn. akt XIII 1U 466/18 z odwołania od

decyzji Dyrektora ZER MSWiA w Warszawie w przedmiocie ponownego ustalenia

wysokości emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej.


 

 1. List otwarty do redaktora Gazety Wyborczej Pana Leszka Kostrzewskiego

 

List otwarty

do redaktora Gazety Wyborczej

Pana Leszka Kostrzewskiego

 

  1. Szanowny Panie Redaktorze

 

Jestem Panu wielce wdzięczny za poruszenie niezwykle bolesnego dla mnie i

mojego środowiska tematu, jakim jest tak zwana dezubekizacja. Jestem

wdzięczny Panu również za przedstawienie problemu w sposób obiektywny i

wyważony. Jednakże Pana artykuł dotyczy aktualnego stanu rzeczy,

wynikającego li tylko z ostatniej ustawy represyjnej, a ściślej opisuje skutki jej

działania i walkę z nimi przez osoby ustawą dotknięte.

Wszelako problem nie zaistniał sam z siebie i nie zaczął się w grudniu 2016 r.

 

 

 

 

 1. PiS przywraca peerelowski model cwaniactwa i kombinatorstwa

https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24969710,prof-bierwiaczonek-z-

ujd-pis-przywraca-peerelowski-model-cwaniactwa.html?

fbclid=IwAR0MWu5TxzRLBEb85KI4-

ggHElJubY1xW1I6Uval7p1W0jccAd0iSlZNapY

Prof. Bierwiaczonek z UJD: PiS przywraca peerelowski model cwaniactwa i kombinatorstwa [OPINIA]

6 lipca 2019 | 12:24

 

Kilka dni temu, w wywiadzie Moniki Olejnik doradca Prezydenta D. pan "prof."

Zybertowicz wygłosił kolejne sądy, które albo wprost zaprzeczają prawdzie, albo

też przedstawiają ją tak selektywnie, że ostatecznie cały komunikat jest fałszywy.

Poza tym, sądy Pana Z. jeszcze raz dały wyraz prostej aksjologii typowej dla

populistycznych rewolucji: Co MY to dobre, co ONI to złe - pisze prof. dr hab.

Bogusław Bierwiaczonek.


 

12. Padają porównania Kaczyńskiego do Stalina

 

https://www.onet.pl/?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=375c2337-63ae-5c12-81d5-cc14e55e16c7&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2&fbclid=IwAR35_zJveqRVvtN3_I7BlBArXXzfX0OICNj-MoJ0AcCoMaWTPEqmfBVh6vA

Ostry wywiad z Holland. Padają porównania Kaczyńskiego do Stalina

Od niedawna działa strona internetowa koduj24.pl, która skierowana jest do sympatyków

Komitetu Obrony Demokracji. Kilka dni temu można było przeczytać na niej wywiad z

Januszem Gajosem, który mówił otwarcie, że boi się Jarosława Kaczyńskiego. Teraz

Marta Grzywacz (45 l.), była prezenterka „Wiadomości", przeprowadziła wywiad z

Agnieszką Holland. Znana reżyser porównuje Jarosława Kaczyńskiego do Stalina i

zastanawia się czy politycy PiS nie są agentami Putina.


 

13. Aż tak łatwo PiS-owi nie będzie

https://wiadomo.co/prof-jaroslaw-flis-az-tak-latwo-pis-owi-nie-bedzie/?

fbclid=IwAR2ciQjTi73fGO3k7NFJmmS1kwRmAWkli2Z2-

g0Apn7527VtxMStHrBqd_4

Prof. Jarosław Flis: Aż tak łatwo PiS-owi nie będzie

Przez  Justyna Koć 10 lipca 2019

Cały czas wszystko wisi na włosku. Trzeba przyznać, że jak się policzy tych, którzy są

przeciwko PiS-owi w ostatnich wyborach, czyli zwolenników KE, Wiosny i Lewicy

Razem, to ten wynik różni się o pół procenta od wyniku PiS. To są wyrównane siły,

a nie Węgry, gdzie jest Fidesz, a potem długo nic – mówi nam prof. Jarosław Flis,

politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Założenie, że PiS-owi nic nie szkodzi, je

st błędne. Z tym potencjałem i taką opozycją, gdyby sama nie robiła błędów, to by miał

60 proc. poparcia, a nie 40 proc. w sondażach. To demonizowanie przeciwnika utrudnia

racjonalne działanie – podkreśla


 

14. Cieszmy się, że mamy „esbeków”

https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/cieszmy-si%C4%99-

%C5%BCe-mamy-esbek%C3%B3w/2323295231124796/

Cieszmy się, że mamy „esbeków”

REPRESJONOWANI-POMORSKIE·NIEDZIELA, 4 SIERPNIA 2019

Na początek, kilka słów przypomnienia. Służba Bezpieczeństwa, była częścią struktury

MSW i jego jednostek terenowych. Działała w latach 1956 – 1989. Została ostatecznie

rozwiązana w 1990 roku. Aby nie zgubić kontekstu czasowego, przypomnę także, że

mamy rok 2019.

Cóż to była za organizacja, jeżeli jej członkowie, pomimo bardzo dojrzałego wieku,

średnio siedemdziesiąt plus, są ciągle aktywni w sferze publicznej. Oczywiście w

wymiarze szkodzenia państwu polskiemu, w każdym miejscu i czasie. Organizują bądź co

najmniej współuczestniczą w tworzeniu ruchów społecznych, niechętnych aktualnie

rządzącym. Stają na czele pochodów organizowanych przez „tęczową zarazę”. Tworzą

grupy przestępcze, uderzające bezpośrednio w bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.

Czynią to wszystko wspólnie, ze swoją agenturą, czyli co najmniej rówieśnikami albo ciut

starszymi od nich - renegatami.


 

 

15. Śmierć w delegacji.

 

https://wyborcza.pl/7,75398,24972650,smierc-w-delegacji-prokurator-mial-jezdzic-do-

pracy-ze-szczecina.html#S.main_topic-K.C-B.4-L.3.maly

Śmierć w delegacji. Prokurator miał jeździć do pracy ze Szczecina do Rzeszowa.

Zmarł na zawał

Ewa Ivanova 8 lipca 2019 | 05:53

 

18 maja w pobliżu dworca kolejowego w Łańcucie znaleziono ciało szczecińskiego

prokuratora Dariusza Wituszki. Śmierć śledczego wstrząsnęła środowiskiem

prokuratorskim. Wituszko dostał mocno w kość po przejęciu władzy w prokuraturze

przez ludzi Zbigniewa Ziobry.

Wituszko był doświadczonym śledczym, przed „dobrą zmianą” szefował delegaturze

IPN w Szczecinie. Miał 58 lat. Sekcja zwłok wykazała rozległy zawał serca. Rodzina nie

życzyła sobie nikogo z prokuratury na pogrzebie. – Dawni koledzy przyjechali incognito,

nie afiszując się – opowiada jeden ze śledczych.

 

16. Byli funkcjonariusze SB na imprezach środowisk LGBT

https://niezalezna.pl/281807-byli-funkcjonariusze-sb-na-imprezach-srodowisk-lgbt-to-

prowokacja-ocenil-macierewicz

29.07.2019, godz. 09:41

Byli funkcjonariusze SB na imprezach środowisk LGBT? "To prowokacja" -

ocenił Macierewicz

- Byli funkcjonariusze SB na wczorajszych pikietach to prowokacja i

wykorzystywanie modnej tematyki w ataku na polski system prawny - mówił w

rozmowie z Dorotą Kanią w Polskim Radiu 24 Antoni Macierewicz, który odniósł

się do doniesień portalu tvp.info, na temat tego, że TW kontrwywiadu wojskowego

„Brzoza” i TW SB „Staszek”, były wiceprezydent Nowego Sącza Stanisław Kaim

skazany za kłamstwo lustracyjne na czteroletni zakaz pełnienia funkcji publicznych

uczestniczył w pikiecie pro-LGBT w Nowym Sączu.

 

 

17. Na naszą ojczyznę naciera bezbożny potop demoralizacji

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/bp-edward-frankowski-trwa-atak-na-kosciol-

nadszedl-czas-walki,952668.html

Biskup Frankowski: na ojczyznę naciera bezbożny potop demoralizacji 14 lipca

2019, 10:09 

Atak na Kościół staje się ostatnio coraz bardziej zmasowany. Nadszedł czas walki -

mówił w sobotę emerytowany biskup sandomierski Edward Frankowski do uczestników

pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Wezwał do obrony małżeństwa i

rodziny oraz krytykował ideologię gender i LGBT. - Na naszą ojczyznę naciera

bezbożny potop demoralizacji, niszczenia małżeństw i rodzin, gorszenia dzieci,

niszczenia wiary w Pana Boga - stwierdził duchowny. Wieczorna msza na

jasnogórskim szczycie zainaugurowała doroczną pielgrzymkę środowiska sympatyków

toruńskiej rozgłośni - to jedno z największych pod względem liczby uczestników

wydarzeń w sanktuarium. Główne uroczystości pielgrzymki odbędą się w niedzielę -

przed południem mszy świętej będzie przewodniczył biskup świdnicki Ignacy Dec.

Udział w eucharystii zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. "Atak na Kościół

staje się ostatnio coraz bardziej zmasowany"

 

18. Resekcja ogrodnika

 

https://www.facebook.com/notes/represjonowani-pomorskie/tumor-cultorem-

vine%C3%A6-%C5%82ac-resekcja-ogrodnika/2331194947001491/

 

Tumor cultoremvineæ (łac. Resekcja ogrodnika)

Represjonowani-Pomorskie·Czwartek, 8 sierpnia 2019

Tyle się dzieje, że łatwo zostać grafomanem albo wpaść w czytelnicze szaleństwo.

Muszę się jednak podzielić moimi emocjami, związanymi z zapowiedzią rezygnacji ze

stanowiska Marszałka Sejmu RP pana Marka Kuchcińskiego. Urzekła mnie historia pana

Marszałka przekazana podczas „niemej konferencji prasowej”. Niemej, ponieważ z

szacunku do suwerena, w tym wypadku, zaproszonych dziennikarzy, pan Marek po

odczytaniu zwięzłej formułki, wyszedł z sali konferencyjnej. Nie rozumiem oburzenia

jego adwersarzy.

 

19. Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby LGBT+

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/593174,kaczynski-pis-polityka-lgbt-konwencja-rodzina-dzieci-trzaskowski-geje.html

Burza po słowach prezesa PiS. "Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby

LGBT+"10.03.2019, 13:01 | Aktualizacja: 10.03.2019, 13:27"Pod płaszczykiem

obrony dzieci i rodziny, Kaczyński dał sygnał do ataku na osoby LGBT+, podobnie


Projekt i wykonanie: InforpolNET