Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wystąpienie europosła J.Zemkiego do Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wystąpienie europosła J.Zemkiego do Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej

 - Wystąpienie europosła J.Zemkiego do Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej dotyczące uchwalonej  ustawy tzw.  "dezubekizacyjnej".

link do treści wystąpienia (pdf):

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/List%20Timmermans_Zemke.pdf

- Praktyczny przewodnik w sprawie kryteriów dopuszczalności postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

 

link do przewodnika w j. polskim (pdf); skopiuj i wklej do przeglądarki.

https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_POL.pdf

 

- EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI WRAZ Z PROTOKOŁAMI DODATKOWYMI

linki do tekstu Konwencji (skopiuj i wklej do przeglądarki)

- https://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/tekst-europejskiej-konwencji-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-wraz-z-protokolami-dodatkowymi/

- https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/convention_pol.pdf​

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET