Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     UROCZYSTE ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

UROCZYSTE ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI

UROCZYSTE ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU Z/S W GDYNI


W dniu 29 grudnia 2015r o godz. 11.00 w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się ostatnie w tym roku uroczyste zebranie ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni, które prowadził prezes Jan Pietruszewski. Z pośród zaproszonych gości w pierwszej części tzw. roboczej, udział wziął prałat ks. dr Bogusław Głodowski - kapelan gdańskiej policji zaś w drugiej tzw. oficjalnej części zebrania udział wzięło kierownictwo komendy Miejskiej Policji w Sopocie w osobach insp. Piotr Bolin - Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie i jego zastępcy nadkom. Michała Biedrawa.  Miłym i uroczystym akcentem zebrania było wręczenie odznak " Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP" Tadeuszowi Ostrowskiemu - członka Koła w Malborku oraz " Za zasługi dla SEiRP" z Dyplomem kol. Jerzemu Sekule -prezes Koła w Malborku a także medalu XXV -lecia powołania Stowarzyszenia kol. Joannie Jarczak - skarbniczki ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.
Prezes Jan Pietruszewski złożył informacje z przebiegu uroczystości i spotkań z okazji Jubileuszu XXV rocznicy powstania SEiRP, zagadnień z Zebrania Zarządu Głównego w Legionowie a także dot. spotkania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z seniorami i spotkań świąteczno - wigilijnych. W krótkim zarysie omówił spotkanie, które odbyło się w Krynicy, w której udział brał nowo powołany Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj. Wiceprezes ZW kol. Hieronim Brzozowiec przedstawił informację dot. planu pracy ZW na 2016r , zaś kol. Erwin Bruggemanna - wiceprezes ZW przedstawił planowane na rok 2016 wycieczki do Włoch oraz Bornholmu,  a kol. Joanna Jarczak - skarbnik ZW złożyła informacje dot. gospodarki finansowej. Podjęto kilka uchwał m.in. o nadaniu Tytułu Honorowego "Za Zasługi dla SEiRP" kol. Zygmuntowi Szymczakowi, a także o nadanie Medalu "XXV Lecia SEiRP" Za Zasługi dla SEiRP wraz z podziękowaniem nadinsp. Wojciechowi Sobczak - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku.  
Insp. Piotr Bolin - komendant Miejski Policji w Sopocie zabierając głos podziękował za zaproszenie i złożył noworoczne życzenia. Zaś ks. dr prałat Bogusław Głodowski - kapelan Policji wygłosił słowo  boże, następnie po odśpiewaniu kolędy, łamiąc się opłatkiem, złożył życzenia noworoczne.
Obrady zakończyły się złożeniem sobie życzeń noworocznych, dzieląc się opłatkiem.


Tekst i zdjęcia Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET