Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 38. Przegląd mediów – 21. 09. 2020 r. cz.2    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 38. Przegląd mediów – 21. 09. 2020 r. cz.2

27. Polski wywiad kompromituje się w USA

https://oko.press/polski-wywiad-kompromituje-sie-w-usa/?fbclid=IwAR0Q7UR6VCuQDicgQkjva1x8G1SGQ_WNqW3Ai-aO62ZH7sD0xFC7tvYW-Dc

RADOSŁAW GRUCA27 SIERPNIA 2020 Polski wywiad kompromituje się w USA. Utrudnia jak może życie swoim byłym oficerom

Agencja Wywiadu utrudnia byłym oficerom zgromadzenie dokumentów, dzięki którym mogą zostać wyłączeni spod działania ustawy represyjnej i odzyskać dawne emerytury. Nie chce potwierdzać, że już po upadku PRL, zasłużyli się wolnej Polsce m.in. współpracując z wywiadem USA i zostali za to odznaczeni. Kompromituje się pytając wywiad USA, jak było Agencja Wywiadu kierowana przez ppłk Piotra Krawczyka prowadzi zimną wojnę z byłymi oficerami, którzy rozpoczęli służbę przed 1989 rokiem, pracowali także po upadku PRL, a dziś są na emeryturze i walczą o wyłączenie spod działania ustawy represyjnej.

28. IPN także musi stosować RODO

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/7822027,ipn-rodo-sluzby-prl-bycie-zapomnianym.html-

IPN także musi stosować RODO. Informacje o funkcjonariuszach służb PRL będą znikać ze zbiorów?

Sławomir Wikariak Wczoraj – 13 09 2020, 20:02

/ Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 sierpnia 2020 roku – sygn. akt I OSK 3325/19http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FCE8475960, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 czerwca 2019 roku II SA/Wa 178/19 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/11A6ADE34E /

Instytut Pamięci Narodowej podlega pod RODO - uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Funkcjonariusze służb PRL mogą więc próbować skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

 

29. "Masz pałkę, żeby jej używać". Kto i jak wychowuje policjanta

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,26314073,masz-palke-zeby-jej-uzywac-kto-i-jak-wychowuje-policjanta.html#weekend#S.W-K.C-B.2-L.1.duzy

"Masz pałkę, żeby jej używać". Kto i jak wychowuje policjanta

Grzegorz Szymanik

19 września 2020 | 06:00

Sporo homofobii mamy w szeregach. Mam jednego za ścianą, cały czas krzyczy, że go

pedały wkurwiają. Ale niektórzy się drą, bo teraz wypada

 

30. Bijące serce partii

https://www.tygodnikprzeglad.pl/bijace-serce-partii/

Bijące serce partii

AUTOR: Jan Widacki  14 września 2020 r.

Tak w PRL nazywano Milicję Obywatelską. Bijącą pałą gumową (bodaj w trzech rozmiarach) w czasie tłumienia manifestacji, na „ścieżkach zdrowia”, czasem też w czasie przesłuchań.

Po roku 1990 zrobiono wiele, aby policję, która powstała z przekształcenia milicji, uczynić apolityczną. Dokonano głębokich zmian kadrowych, usunięto tych, którzy zbyt gorliwie wykonywali zadania „bijącego serca partii”, ustawowo wprowadzono nową filozofię funkcjonowania. Już pierwszy artykuł ustawy o policji głosi, że „tworzy się Policję jako umundurowaną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”.


Projekt i wykonanie: InforpolNET