Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU POSIEDZENIA PLENARNEGO ZARZĄDU OKRĘGOWEGO S E i R P w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU POSIEDZENIA PLENARNEGO ZARZĄDU OKRĘGOWEGO S E i R P w Słupsku

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU POSIEDZENIA PLENARNEGO ZARZĄDU OKRĘGOWEGO

S E i R P w Słupsku

Prezydium Z.O w Słupsku zwołuje na dzień 7 listopada 2015 r , na godź . 9.30

w Jarosławcu ( Ośrodek „Arka”) posiedzenie Plenarne Z.O.

Porządek Obrad

  1. Otwarcie obrad – (Przewodniczy Prezes Z.O)

  2. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad (uzupełnienia, zmiany)

  3. Wybór członków Prezydium Obrad - 2 osoby (Z-ca Przewodniczącego , Sekretarz)

  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków ( 2 osoby)

  5. Informacje i Uchwały:

a - o odbytym posiedzeniu Z.G.

b - informacja sekretarza Z.O o projekcie Planu Pracy, dyskusja oraz podjęcie Uchwały

o Planie Pracy Z.O na rok 2016 (Jankowski)

c - informacja Skarbnika Z.O o projekcie budżetu na rok 2016, dyskusja

praz podjęcie Uchwały o Planie Finansowym na rok 2016 (Dymowski)

d - informacja członków Kom. Socjalnej przy Kom. Woj. Policji (Makles, Skibiński)

e - informacja o stanie realizacji Pocztu Zasłużonych dla Z.O SE i RP (Jankowski)

f - informacja uczestników centralnej uroczystości- XXV – lecia SE i RP (Makles i inni)

6. Sprawy wniesione

7. Inne uwagi i wnioski

8. Wystąpienie Przew. Kom. Wnioskowej

9. Zakończenie Obrad

W przypadku gdy Prezes Koła nie będzie mógł być obecny na Posiedzeniu Plenarnym

Prezydium prosi o delegowanie innego członka Koła na posiedzenie Z.O, lub usprawiedliwienie nieobecności .

Leszek Orkisz – Prezes Z.O.


Projekt i wykonanie: InforpolNET