Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku połączone ze spotkaniem integracyjnym członków regionu słupskiego i ich najbliższych.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku połączone ze spotkaniem integracyjnym członków regionu słupskiego i ich najbliższych.

Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku połączone ze spotkaniem integracyjnym członków regionu słupskiego i ich najbliższych.

 

W dniach 21 - 22 października 2017 roku w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Arka” w Jarosławcu odbyło się spotkanie integracyjne członków regionu słupskiego naszego Stowarzyszenia którym towarzyszyły najbliższe im osoby.

Wyjazdowe, plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego w Słupsku odbyło się 22 października w drugim dniu pobytu w ośrodku "Arka".

Prezes Zarządu Okręgowego kol. Leszek Orkisz zapoznał z przebiegiem i postanowieniami posiedzeń Zarządu Głównego SEiRP a także z złożył informację o bieżących pracach Prezydium i Zarządu Głównego.

W trakcie plenarnego posiedzenia wysłuchano informację o stanie finansów ZO i wykonaniu planu za rok 2017 z prognozą wykonania do końca br. którą złożył skarbnik ZO kol. Czesław Dymowski przedstawiając również projekt planu finansowego na 2018 rok.

Sekretarz ZO kol. Włodzimierz Jankowski złożył Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy za rok 2017 oraz przedstawił projekt Planu Pracy ZO na rok 2018.

Kol. Sławomir Madej złożył w imieniu Komisji Rewizyjnej informację dot. przeprowadzonych kontroli i założenia do kontroli w 2018 roku.

W dalszej kolejności informację o problematyce funduszu socjalnego przedstawił kol. Franciszek Makles a administrator strony ZO kol. Henryk Znaniecki przedstawił informację o występujących problemach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej oraz biuletynu ZG.

Bieżące zagadnienia związane z problematyką ustawy represyjnej. min: informację o działaniach ZG SEiRP, ZO i Federacji SSM, oraz obywatelskiej inicjatywie  ustawodawczej dot. zmiany ustawy represyjnej przedstawili kol. Leszek Orkisz oraz Kol. Franciszek Makles i Włodzimierz Jankowski. Następnie przeprowadzono dyskusję nad poruszanymi sprawami a po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej o ważności obrad w głosowaniu przyjęto jednomyślnie uchwały dot. wysłuchanych sprawozdań i przedstawionych planów pracy na 2018 r.


Miłym akcentem było wręczenie wyróżnionym członkom Dyplomów Uznania, za pracę na rzecz emeryckiego środowiska, wraz z nagrodą rzeczową w postaci wygrawerowanych nazwą ZO SEiRP filiżanek z podstawkami.

 

 

 

Rzecznik Z.O. SEiRP w Słupsku

Henryk Znaniecki

 

Słupsk, 22.10.2017 r.

pozostałe zdjęcia ze spotkania integracyjnego w galerii.

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET