Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP KOŁA WEJHEROWSKIEGO    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP KOŁA WEJHEROWSKIEGO

NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP KOŁA WEJHEROWSKIEGO
W dniu 11 stycznia 2014 roku o godzinie 16-tej w Wejherowie w restauracji "Duet "z inicjatywy Zarządu SEiRP Koła wejherowskiego odbyło się spotkanie noworoczne.
Prezes Koła Waldemar Nowoczyn otwierając spotkanie serdecznie przywitał zaproszonych gości w osobach wiceprezesów ZW SEiRP w Gdańsku z siedzibą w Gdyni kol. kol. Hieronima Brzozowca i Erwina Bruggemanna, wiceprezydenta miasta Wejherowa Bogdana Tokłowicza a także honorowego gościa ks. dziekana Tadeusza Reszkę, który na otwarciu spotkania bardzo serdecznie podziękował za zaproszenie. Z łzami w oczach, wzruszony, przywitał członków i zaproszonych gości oraz złożył życzenia. Następnie korzystając z gitary Zbyszka Pawłowskiego - członka Koła, zagrał i zaśpiewał. Potem jeszcze opowiedział kilka tzw. kawałów i pożegnał się z uwagi na czekające go obowiązki prosząc jednocześnie o następne spotkanie, na które przygotuje szerszy repertuar. W/w wypowiedź ks. dziekana rozweseliła członków i gości.
Wiceprezydent Bogdan Tokłowicz zabierając głoś podziękował za zaproszenie i złożył życzenia noworoczne w imieniu Prezydenta i własnym. Kol. Hieronim Brzozowiec zabierając głos podziękował w imieniu własnym i kol. Erwina Bruggemanna za zaproszenie i przekazał członkom informację w sprawie zagadnień prawnych oraz postępowań emerytów i rencistów policyjnych w świetle projektowanych zmian. Poinformował również o projekcie wniosku przekazanym marszałkowi sejmu przez "Solidarnej Polski " a dotyczący zmniejszenia emerytom mundurowym ich uposażenia.
Po wystąpieniach zaproszonych gości, wiceprezes ZW Stowarzyszenia kol. Hieronim Brzozowiec w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Wojciecha Sobczaka wręczył list gratulacyjny seniorowi Feliksowi Langa, który w roku ubiegłym ukończył 85 lat.
Po obiedzie, przy kawie i cieście kol. Zbigniew Pawłowski zagrał na gitarze i zaśpiewał przy udziale uczestników i zaproszonych gości stare piosenki.
W spotkaniu uczestniczyło 32 członków i przebiegło w serdecznej i miłej atmosferze.


Tekst i zdjęcia
Henryk Kaźmierski - rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET