Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     KOMUNIKAT MSWiA W SPRAWIE INFORMACJI O ZMNIEJSZENIU EMERYTUR FUNKCJONARIUSZY    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

KOMUNIKAT MSWiA W SPRAWIE INFORMACJI O ZMNIEJSZENIU EMERYTUR FUNKCJONARIUSZY

Aktualności

Strona główna 
Aktualności 
Wtorek, 05 stycznia 2016 
Komunikat w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących zmian w emeryturach funkcjonariuszy


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że Rząd oraz MSWiA nie prowadzą i nie planują prowadzić żadnych prac nad zmianami w ustawie emerytalnej funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych.
Emerytury i renty funkcjonariuszy są i będą naliczane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 900, 1268, 1830).

 

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14044,Komunikat-w-sprawie-nieprawdziwych-informacji-dotyczacych-zmian-w-emeryturach-fu.html

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET