Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Opinia prawna dotycząca zgodności z Konstytucją projektu ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Opinia prawna dotycząca zgodności z Konstytucją projektu ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych

Na stronie internetowej ZG SEiEP opublikowano opinię prawną dotyczącą zgodności z Konstytucją projektu ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych.

https://www.seirp.pl/opinia-prawna-dotyczaca-zgodnosci-z-konstytucja-projektu-ustawy-o-obnizeniu-swiadczeń-emerytalnych

link do opinii:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/opinia%20prof.Chmaj%20dot.zmiany%20ustawy%20emer.%20(1).pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET