Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Ustawa represyjna - komentarze medialne     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Ustawa represyjna - komentarze medialne

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że dzisiaj ukazał się kolejny interesujący artykuł
w Gazecie Wyborczej. W mediach pojawiły się liczne komentarze do naszych
opracowań poświęconych statystykom sądowym w Biuletynie Informacyjnym nr
1/2024 i nr 2/2024 oraz do wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości i
wspólnego z Federacją wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji.
Link do artykułu GW:
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,30778416,rzad-tuska-chce-podwyzszac-emerytury-obnizone-w-wyniku-dezubekizacji.html
Dezubekizacja. Zaginęły miliony złotych, które Ziobro dostał na
rozpatrywanie odwołań emerytów
Z informacjami o tej sprawie można się zapoznać na naszej stronie
internetowej:
https://seirp.pl/wydarzenia/przekroczenie-uprawnien-naruszenie-dyscypliny-finansow
-publicznych-i-zamierzona-dezorganizacja-sadow-czy-ktos-za-to-odpowie-i-kiedy/
Także w najnowszych Biuletynach Informacyjnych, styczniowym i lutowym.
Tu linki: https://seirp.pl/wp-content/uploads/bi-1-139-styczen-2024.pdf
, https://seirp.pl/wp-content/uploads/bi-2-140-luty-2024.pdf
  To dobrze, że sprawa będąca przedmiotem naszego wystąpienia do Ministra
Sprawiedliwości znalazła oddźwięk medialny.
Dla zainteresowanych linki do wcześniejszych artykułów prasowych
poświęconych tej sprawie:
Sędziowie-widmo od dezubekizacji. Nie wiadomo gdzie są miliony złotych
13.02.2024, Izabela Kacprzak Gdzie poszły miliony na etaty sędziów od
procesów dezubekizacyjnych? Stowarzyszenie policjantów wnosi do ministra
sprawiedliwości o pilną kontrolę. Wprowadzona przez rząd PiS w 2017 r.
ustawa dezubekizacyjna, która objęła ok. 40 tys. byłych funkcjonariuszy
służb i ich rodziny i obniżyła ich świadczenia do minimalnej, średniej
emerytury wypłacanej przez ZUS, zatkała polskie sądy – przede wszystkim
Sąd Okręgowy w Warszawie, do którego pierwotnie trafić miały wszystkie
odwołania od decyzji o obniżeniu emerytury wydanej przez MSWiA. Więcej:
https://www.rp.pl/kraj/art39821621-sedziowie-widmo-od-dezubekizacji-nie-wiadomo-gdzie-sa-miliony-zlotych
Gdzie poszły miliony na etaty sędziów od procesów dezubekizacyjnych?
Stowarzyszenie policjantów wnosi do ministra sprawiedliwości o pilną
kontrolę. Więcej: https://polityka.co.pl/  Sędziowie-widmo od
dezubekizacji. Nie wiadomo gdzie są miliony złotych
Co dalej z dezubekizacją? Kiedy 15 tys. osób odzyska pełną emeryturę?
Oto co zamierza rząd 15.02.2024, Leszek Kostrzewski Koalicja 15
października obiecała przywrócić pełne emerytury funkcjonariuszom,
którym PiS drastycznie obciął świadczenia w wyniku dezubekizacji.
Sprawdziliśmy, jak nowy rząd realizuje tę obietnicę. Szef MSWiA chce
skorzystać ze specjalnej furtki w przepisach. Więcej:
https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,30701281,co-dalej-z-dezubekizacja-kiedy-15-tys-osob-odzyska-pelna-emeryture.html
Dlatego stawiamy pytanie: czy ktoś za to odpowie i kiedy?
Pismo do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dezorganizacji Sądu
Okręgowego i Apelacyjnego w Warszawie, link:
https://seirp.pl/wp-content/uploads/2.-pismo-do-ministra-sprawiedliwosci-w-sprawie-dezorganizacji-sadu-okregowego-i-apelacyjnego-w-warszawie.pdf
Kopia pisma Ministra Sprawiedliwości z 13 września 2016 roku, link:
https://seirp.pl/wp-content/uploads/3-kopia-pisma-ministra-sprawiedliwosci-z-13-wrzesnia-2016-roku.pdf
Interpelacja nr 21089 do ministra sprawiedliwości w sprawie aktualnego
stanu spraw w przedmiocie odwołań od decyzji dyrektora ZER MSWiA, link: 
https://seirp.pl/wp-content/uploads/4a-interpelacja-nr-21089.pdf
Odpowiedź na interpelację nr 21089 – link:
https://seirp.pl/wp-content/uploads/4b-odpowiedz-na-interpelacje-nr-21089.pdf

Zarządzenie SO w Warszawie z 4 stycznia 2019 roku, link:
https://seirp.pl/wp-content/uploads/5.-zarzadzenie-so-w-warszawie-z-4-stycznia-2019-roku.pdf

Interpelacja nr 18490 i odpowiedź Ministra, link:
https://seirp.pl/wp-content/uploads/6.-interpelacja-nr-18490-i-odpowiedz-ministra.pdf

Interpelacja nr 41517 w sprawie braku prawa do sądu w rozsądnym terminie
w sprawach dotyczących odwołań od decyzji dyrektora Zakładu
Emerytalno-Rentowego MSWiA z 30 maja 2023 roku – interpelacja nie
doczekała się odpowiedzi, tu linki do treści interpelacji:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=41517&view=null
,
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CSRDUR&view=null

Kopia artykułu prasowego z „Rz” z 4 grudnia 2017 roku, link:
https://seirp.pl/wp-content/uploads/7.-kopia-artykulu-prasowego-z-%E2%80%9Erz-z-4-grudnia-2017-roku.pdf
W załączniku przesyłam zapis wystąpienia Podsekretarza Stanu w
Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Piebiaka na posiedzeniu Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 196) w dniu 15 stycznia
2018 roku.
        Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona i rozliczona tak jak na to
zasługuje.

Z poważaniem!

Jan Gaładyk

 

Biuro ZG SEiRP

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET