Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     PRZYWRACANIE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OSOBOM REPRESJONOWANYM – SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI MSWIA    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

PRZYWRACANIE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH OSOBOM REPRESJONOWANYM – SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI MSWIA

W dniu 22 maja br. Prezydium Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zorganizowało spotkanie stron (społecznej i rządowej) zaangażowanych w usuwanie skutków ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. czyli przedstawicieli stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym z kierownictwem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

W spotkaniu udział wzięli;

 • Magdalena Bednarz – Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,
 • Urszula Młynarczyk – Zastępca Dyrektora ZER MSWiA ds. administracyjnych,
 • Mec. Wojciech Brochwicz  - Zastępca Dyrektora Biura Szkolenia Kadr i Organizacji MSWiA,
 • Hubert Cabaj – Naczelnik Wydziału w Biurze Szkolenia Kadr i  Organizacji MSWiA,
 • adwokaci reprezentujący osoby represjonowane przed sądami: mec. Aleksandra Karnicka  oraz mec. Jarosław Konecki,
 • Członkowie Prezydium Zarządu Federacji w osobach: Henryk Budzyński – Przewodniczący, Leszek Szreder – Wiceprzewodniczący, Tatiana Aksamit – Skarbniczka i Stanisław Kalski – Sekretarz oraz przedstawiciele nw. Stowarzyszeń:
 • Stowarzyszenia Generałów Policji RP,
 • Klubu Generałów i Admirałów RP,
 • Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa,
 • Związku Emerytów i Rencistów Staży Granicznej,
 • Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
 • Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,
 • Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej – GRANICA,
 • Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Więziennictwa,
 • Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa,
 • Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Ponadto z zaproszenia Prezydium do udziału w spotkaniu skorzystali przedstawiciele: Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych reprezentujący korpusy osobowe oficerów, podoficerów i szeregowych.

żródło z pełnym tekstem oraz zapisem video:

https://fssm.pl/przywracanie-swiadczen-emerytalno-rentowych-osobom-represjonowanym-spotkanie-z-przedstawicielami-mswia/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0NIUj1OJvNHhBe7FEcV2notOo71WvBYnh-B_nhIuYPTUDzYCXeGb680wM_aem_AUkVqsQduwpoilnOUCBNspkwyAyyvIwjf7GGPNQHxwD93CDHNFrDwV71305dUPDQxBhplj-FBfc3n8GTnDQkqPvC

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET