Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w kole w Gdyni    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w kole w Gdyni

WYBORY W KOLE GDYŃSKIM.........
Minęło już cztery lata od czasu wyboru dotychczasowych władz Zarządu Koła SEiRP w Gdyni. W ten sposób rozpoczęła swoje wystąpienie Bogdana Filar-Nather otwierając zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła SEiRP w Gdyni.
Złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu Koła, które obecnie liczy 135 członków.
Wiceprezes ZW Stowarzyszenia kol. Erwin Bruggemann omówił obecne zasady korzystania z dotacji funduszu socjalnego.
Na zakończenie obecny na zebraniu honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku kol. Ryszard Marszałek podziękował byłej Prezes Bogdanie Filar-Nather, a nowemu Zarządowi życzył wytrwania i dobrego zarządzania w trudnych warunkach, jakich można się spodziewać kierowania organizacją Koła.
Wybrano nowy skład Zarządu. Nowym Prezesem wybrany został kol. Mikołaj Durzyński, wiceprezesami zostali kol. Małgorzata Górska i kol. Jan Beń, sekretarzem została kol. Teresa Guzikowska, skarbnikiem wybrano kol. Annę Bettin a członkowie Zarządu zostali: kol.kol. Stanisława Telecka, Henryk Dubiela, Bogdan Baranowski, Władysław Burchacz. Mieczysław Cąplak, i Stanisław Mrzygłód.
Wybrano też 7 delegatów na Wojewódzki Zjazd SEiRP w Gdańsku.

Tekst. Mikołaj Durzyński
Zdj. Henryk Dubiela

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET