Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 43. Przegląd mediów – 17. 02. 2021 r     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 43. Przegląd mediów – 17. 02. 2021 r

Dzień dobry!

 W załączeniu przesyłam pełne materiały zamieszczone w infotece nr 43 
 oraz parę nowych tekstów dotyczących postępowań o wypłatę ekwiwalentu 
 urlopowego, które zostaną umieszczone na stronie internetowej i w 
 najnowszym numerze Biuletynu Informaacyjnego.

 Zyczeniami dobrego zdrowia!

 Jan Gaładyk
 Biuro ZG SEiRP

 

nfoteka nr 43. Przegląd mediów – 17. 02. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z

innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.


Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi by sąd podjął sprawę zawieszoną w

oczekiwaniu na decyzję TK

Sąd powinien odwiesić sprawę "dezubekizacyjną” wobec przewlekłości TK oraz uchwały SN | Rzecznik Praw Obywatelskich (rpo.gov.pl)

Sąd powinien odwiesić sprawę "dezubekizacyjną” wobec przewlekłości TK oraz

uchwały SN

Data: 2021-01-18

  • Przewleka się rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny sprawy konstytucyjności obniżenia świadczeń b. funkcjonariuszom z PRL

  • Zgodnie zaś z wykładnią Sądu Najwyższego z września 2020 r. kryterium "służby na rzecz totalitarnego państwa” powinno być oceniane m.in. na podstawie indywidualnych czynów i ich oceny pod kątem naruszenia praw i wolności człowiekaDlatego Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi by sąd podjął sprawę zawieszoną w oczekiwaniu na decyzję TK


2. RPO: Trybunał nie musi już wydawać wyroku w sprawie emerytur służb PRL

https://www.prawo.pl/kadry/orzeczenie-tk-w-sprawie-emerytur-sb-eckich-juz-niepotrzebne,505925.html?fbclid=IwAR2uf9Ng4nS_DjhIrYySWK9-w_POBBxQ8ssP4cLUSRiF3rXJkrR04CfV83Q

RPO: Trybunał nie musi już wydawać wyroku w sprawie emerytur służb PRL


Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska


Data dodania: 21.01.2021

Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje, by sądy podjęły sprawy zawieszone w

oczekiwaniu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Mimo przeprowadzenia dwóch

rozpraw Trybunał nadal odraczał wydanie decyzji. I wydawać jej nie musi - uważa

rzecznik. Dlatego, że z orzecznictwa płynie jednoznaczny wniosek, że postępowanie

przed TK stało się nieaktualne.


Sąd Okręgowy w S., podobnie jak i inne sądy w Polsce zawiesił postępowania z

odwołania funkcjonariusza służb PRL przeciw Zakładowi Emerytalno-Rentowemu

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości emerytury i

policyjnej renty inwalidzkiej.

. Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 24 stycznia 2021 r.

https://konstytucyjny.pl/sedziowie-tk-w-stanie-spoczynku-o-szykanowaniu-i-weryfikacji-sedziow-i-prokuratorow-oraz-w-sprawie-dzialan-wobec-rpo/

Sędziowie TK w stanie spoczynku o szykanowaniu i “weryfikacji” sędziów i prokuratorów oraz w sprawie działań wobec RPO

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

w stanie spoczynku z 24 stycznia 2021 r.

Naruszanie konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów przez organy władzy

ustawodawczej oraz wykonawczej staje się w naszym państwie coraz częstsze. Celem

wszczynania postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec niektórych sędziów

oraz pozbawiania ich prawa do orzekania  jest wymuszenie milczenia i posłuszeństwa

środowiska. Zapowiedziane zostało wprowadzenie ustawowych zmian w ustroju

sądownictwa pociągających za sobą weryfikację wszystkich sędziów w Polsce przez

organy władzy politycznej. W jej wyniku każdy sędzia mógłby zostać przeniesiony do

innego sądu lub w stan spoczynku.

4. Sąd administracyjny orzeka, MSWiA zwleka

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8076982,emerytury-bylych-funkcjonariuszy-sluzb-prl-sad-administracyjny-orzeka-mswia-zwleka.html

Emerytury byłych funkcjonariuszy służb PRL: Sąd administracyjny orzeka, MSWiA zwleka

Paulina Nowosielska dzisiaj 26 01 2021 r., 09:34

Kolejne wyroki WSA nakazują ministrowi spraw wewnętrznych i administracji ponowne rozpatrzenie decyzji o wysokości świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy. Resort potrzebuje jednak czasu. Coraz więcej i więcej.

Z analizy spraw, jakie odbyły się z art. 8a w ostatnich dwóch latach przed Wojewódzkim

Sądem Administracyjnym w Warszawie, widać wyraźnie, jak zmieniało się podejście

sędziów do tej problematyki. Przypomnijmy, przepis ten mówi, że minister właściwy ds.

wewnętrznych w drodze decyzji może wyłączyć konkretną osobę spod działania ustawy

obniżającej świadczenia.

5. Na wyrok w sprawie dezubekizacji poczekamy nawet 10 lat.

https://wyborcza.pl/7,155287,26724926,po-trzech-latach-zwloki-dezubekizacja-zamiast-konca-i-wyroku.html Na wyrok w sprawie dezubekizacji poczekamy nawet 10 lat. To efekt decyzji Przyłębskiej

Leszek Kostrzewski 27 stycznia 2021 | 06:25

- Decyzja Trybunału oznacza, że na orzeczenie będziemy czekać 6, 7, a może 10 lat.

Ludzie, którym niesłusznie obniżono emeryturę, nie doczekają się sprawiedliwości. Już

zmarło ponad 1,5 tys. osób walczących z rządem w sądach - mówią mundurowi. Prezes

Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska uznała, że ustawę dezubekizacyjną trzeba

rozpatrywać od nowa.

6. Nowe otwarcie w wykonaniu prezes Przyłębskiej

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57789,27-stycznia-2021/72279,Dziennik-Gazeta-Prawna.html/746639,Nowe-otwarcie-w-wykonaniu-prezes-Przylebskiej.html

Wydanie z dnia: środa, 27. styczeń 2021»Dziennik Gazeta Prawna

Nowe otwarcie w wykonaniu prezes Przyłębskiej DEZUBEKIZACJA

Ustawa dezubekizacyjna leży w TK już trzy lata

Trybunał Konstytucyjny znalazł furtkę do tego, by przeciągać termin wydania orzeczenia ws. ustawy pozwalającej obniżyć emerytury byłym funkcjonariuszom. Tak decyzję TK interpretują sami zainteresowani.

7. Wniosek do redaktora naczelnego DGP w sprawie sprostowania artykułu - Nowe otwarcie w wykonaniu prezes Przyłębskiej.

https://trybunal.gov.pl/wiadomosci/uroczystosci-spotkania-wyklady/art/wniosek-do-redaktora-naczelnego-dgp-w-sprawie-sprostowania-artykulu-nowe-otwarcie-w-wykonaniu-prezes-przylebskiej

Data dodania: 28 I 2021

Wniosek do redaktora naczelnego DGP w sprawie sprostowania artykułu: "Nowe otwarcie w wykonaniu prezes Przyłębskiej"

8. TK bada ustawę dezubekizacyjną od trzech lat. Zacznie od nowa

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8077922,ustawa-dezubekizacyjna-prace-w-tk-od-nowa.html

TK bada ustawę dezubekizacyjną od trzech lat. Zacznie od nowa

Małgorzata Kryszkiewicz Paulina Nowosielska 27 stycznia 2021, 07:20

Trybunał Konstytucyjny zajmie się obniżką emerytur byłych ubeków od nowa – dowiedział się DGP.

Przepisy, które pozwoliły obniżyć emerytury byłym funkcjonariuszom, TK bada od trzech lat. Orzeczenia, czy są zgodne z konstytucją, czy nie – nie wydał. W zamian, jak wynika z pisma Prokuratury Okręgowej w Warszawie, do którego dotarliśmy, ponownie otworzył rozprawę. Jej termin zostanie wyznaczony z urzędu. Informację potwierdził nam TK. Sędziowie, z którymi rozmawialiśmy, nie chcą tego komentować i kierują do prezes Julii Przyłębskiej. – To ona, jako przewodnicząca składu, podjęła decyzję – podkreślają.

9. IPN – Zasłużony Obrońca Dezubekizacji https://trybuna.info/polska/ipn-zasluzony-obronca-dezubekizacji/?fbclid=IwAR3tL2nNOMD53YKacROqR_g16f9JTQEliG5O3-2n3tsHRECecpcNrMv1pss

IPN – Zasłużony Obrońca Dezubekizacji 03.02.2021 SŁAWOMIR SADOWSKi

W lutym 2021 r. mamy okazję świętować niecodzienną rocznicę, wręcz rzadkość w jakimkolwiek państwie określanym jako praworządne i demokratyczne. Oto mija trzecia rocznica od dnia, gdy Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej rozpoczął swą pracę nad konstytucyjnością ustawy powszechnie zwanej „dezubekizacyjną”.


10. Nie mogło przedawnić się roszczenie, które dotychczas nie istniało

https://kancelaria-info.pl/przedawnienie-roszczenia-o-wyrownanie-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-emerytowanym-policjantom/

Przedawnienie roszczenia o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop emerytowanym policjantom.

przez Dariusz Perzanowski |Opublikowano 13 stycznia 2021

Tekst jest kontynuacją publikacji odnoszącej się do aktualności uprawnień do ubiegania się o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przez emerytowanych policjantów nawet w sytuacji wprowadzenia nowelizujących przepisów, które zapewne w intencji legislatorów uprawnienie te powinny znacznie ograniczyć, czy wręcz je wyeliminować z obrotu prawnego.

Widać jednak po ilości składanych odwołań od decyzji organów I instancji, a także skarg na decyzje organów II instancji, że samo wprowadzenie nowych treści w przepisach ustawy o Policji (dot. ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020, poz. 1610) nie wystarczyło do pozbycia się wywołanego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) problemu w wyrównaniem wypłaconego na przestrzeni wielu lat ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zmiana przepisów jednak nie pomogła w zahamowaniu lawiny składanych przez emerytów wniosków o ponowne przeliczenie ekwiwalentu.

 

11. Taktyka postępowania w tego typu sprawach polegała więc na ich bezzasadnym przedłużaniu

https://kancelaria-info.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-emerytowanym-policjantom/

Wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop emerytowanym policjantom

przez Dariusz Perzanowski |Opublikowano 8 stycznia 2021

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15

zostały zapoczątkowane liczne sprawy wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany

urlop policjantom, którzy skorzystali z uprawnień emerytalnych i którym wypłacono

ekwiwalent za niewykorzystany urlop na podstawie przepisu art. 115a ustawy o Policji w

jego poprzednim brzmieniu, tj. obowiązującym od 13.10.2001 r. do dnia opublikowania

wyroku TK. Zarówno analiza wskazanego wyroku TK, jak i ocena jego treści dokonana

przez autorów publikacji prawnych, a w końcu zapadające wyroki sądowe rozstrzygające

skargi na działania organów wydających orzeczenia administracyjne w tego typu

sprawach, wskazują i uzasadniają istnienie po stronie emerytowanych policjantów

uprawnienia do ubiegania się o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

wypłaconego według zasad zakwestionowanych wyrokiem TK.

12. Ochrona funkcjonariuszy coraz słabsza

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sygnalisci-w-policji-nadal-bez-koniecznej-ochrony-opinia-tomasz,506349.html

Sygnalista w policji nadal na... przegranej pozycji
Tomasz Oklejak
Data dodania: 13.02.2021
Przełożeni policjantów mogą bez ich zgody kształtować i zmieniać istotne elementy stosunku służbowego, jak np. stanowisko, miejsce i czas służby, uposażenie, zakres podporządkowania. To w sytuacji zgłaszania przez funkcjonariusza nieprawidłowości, wywołuje tzw. „efekt mrożący”, a kreowana tak solidarność zawodowa może powodować, że łatwiej odwrócić wzrok, niż ryzykować karierą - pisze Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

13. Lista pytań Sądu Okręgowego w Warszawie

https://igiifp.github.io/assets/files/PMC-071Dowodzzeznan.pdf

Informacja, którą otrzymałem pocztą elektroniczną.

Informuję, że kilka dni temu jeden z Kolegów otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie pismo

informujące o dopuszczenia dowodu z zeznań na piśmie – jako strony. Jednocześnie doręczono

formularz zeznań zobowiązując do jego czytelnego wypełnienia i nadesłanie tekstu zeznań w

terminie 14 dni pod rygorem pominięcia dowodu z tych zeznań.

Lista pytań od Sądu:

1. Czy kwestionuje Pan informację o przebiegu służby IPN? Jeśli tak – w jakim

zakresie?

14. Wywózka, czyli powrót do PRL

Kiedyś okaże się, kto podejmował decyzje, a kto tylko je wykonywał.”

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2101413,1,wywozka-czyli-powrot-do-prl.read?backTo=https://www.polityka.pl/podkasty/temattygodnia/2102313,1,czy-policja-przestala-byc-panstwowa-i-stala-sie-partyjna.read

Wywózka, czyli powrót do PRL

30 stycznia 2021 Piotr Pytlakowski

Policja potraktowała protesty Strajku Kobiet jak poligon do przećwiczenia wariantów taktycznych.

Podobne ćwiczyła przed laty Milicja Obywatelska, aby sponiewierać przeciwników tzw. władzy

ludowej.

W środę 27 stycznia przez Warszawę i kilkadziesiąt innych miast przemaszerowały

tysiące osób sprzeciwiających się publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii

Przyłębskiej ograniczającego prawo do aborcji. Policja towarzyszyła protestom

dyskretnie, nie przeszkadzała, nie używała siły. Marsze zakończyły się spokojnie, nie

doszło do poważniejszych incydentów.

Następnego dnia zmiana taktyki. Podobnie w piątek. Policja nastawiona konfrontacyjnie,

blokująca trasy przemarszu, używająca gazu przeciw demonstrantom. Ludzi szarpano,

wynoszono, wrzucano do suk jak worki kartofli. Skąd taka zmiana? Prawdopodobnie

ktoś na wyższych szczeblach zganił policyjnych dowódców za środową nadmierną

łagodność. I teraz ludzie w mundurach ruszyli ławą, aby pokazać, kto tu rządzi. Nie dało

się ukryć, że wykonywali rozkazy chętnie i bez skrupułów.

15. Jaką trzeba mieć w sobie siłę, żeby przegryźć policjantce naskórek

https://wyborcza.pl/7,175992,26779587,naskorek-i-zaufanie-do-policji.html

Michał Rusinek Naskórek i zaufanie do policji

12 lutego 2021 | 18:30

"Jaką trzeba mieć w sobie siłę, żeby przegryźć policjantce naskórek? - pyta

retorycznie rzecznik policji. To sformułowanie "przegryźć naskórek" każe nam

wyobrażać sobie przepychankę babci Kasi i policjantki jako walkę Godzilli i

Mechagodzilli.

16. Jak powinien postępować funkcjonariusz

https://wyborcza.pl/7,75968,26789781,jak-powinien-postepowac-funkcjonariusz.html

Eliza Rutynowska Jak powinien postępować funkcjonariusz? Co mu wolno, a czego nie? Okiem prawnika

14 lutego 2021 | 15:42

Popychanie, nieuzasadnione bicie pałką czy psikanie gazem w oczy, łamanie rąk i

przygniatanie kolanem do ziemi - wszystko to może być uznane za nadużycie i złamanie

zasad określających, co policjantowi wolno i jak powinien postępować.


17. Krzysztof Łoziński - Mój list do Panów Policjantów

https://wiadomo.co/krzysztof-lozinski-moj-list-do-panow-policjantow/?fbclid=IwAR2qk9uY_Bzj6oZCcBy-Byx4YhUY4dc2dI6kvCp-GKZPQFEWxcJyedcBZUA

Krzysztof Łoziński: Mój list do Panów Policjantów

3 lutego 2021

Panowie, co się z Wami stało przez ostatnie pięć lat? Rośli mężczyźni, w mundurach lub tylko z odznaką, biją, szarpią, poniewierają kobiety, mało tego, dziewczynki, nastolatki. Poniewierają i poniżają staruszkę. I robią to bez żadnego powodu, ani prawnego, ani faktycznego. Gdzie Wasz honor – pisze Krzysztof Łoziński, działacz opozycji demokratycznej w PRL

18. Wszystkie grzechy policji

https://wyborcza.pl/7,75398,26741218,wszystkie-grzechy-policji.html

Wojciech Czuchnowski Wszystkie grzechy policji. Tak łamie się nasze prawa podczas protestów

31 stycznia 2021 | 19:00

Młoda kobieta w geście poddania się unosi do góry obie ręce. Stojący naprzeciwko niej zamaskowany policjant odpowiada na to strumieniem gazu z ręcznego miotacza. Prosto w twarz.

Jarosław Kaczyńskirząd PiSaborcjajulia przyłębskastrajk kobiet,policja

To tylko jeden obrazek z ostatnich demonstracji Strajku Kobiet. Krótki film z tego

zdarzenia krąży w internecie, a oburzeni i wstrząśnięci ludzie pytają, jak to możliwe, że

funkcjonariusz państwa polskiego atakuje bezbronną osobę, a patrzą na to wszystko jego

koledzy i przełożeni? Dlaczego nikt nie reaguje?

Jesienią 2020 r. prowokacyjne działania władzy i podporządkowanego jej Trybunału

Julii Przyłębskiej wyprowadziły na ulice tysiące kobiet. Do ich pacyfikacji władza

rzuciła zwarte oddziały policji. Prezydent Andrzej Duda chwali funkcjonariuszy za

profesjonalizm i cieszy się, że "nikt nie zginął, wszystko jest zatem w najlepszym

porządku".

19. Czekają aż opadną emocje

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26783219,policja-zwleka-z-wyjasnieniem-uzycia-srodkow-przymusu-na-protestach.html?&_ga=2.154870719.682573942.1611907538-232628564.1539844188&fbclid=IwAR0lNVda7lFg7smEdWooKZbtSRhnIiSbPIhrb8Qpi4j4jJiyHO23wjUtJZ0#S.main_topic-K.C-B.2-L.1.maly

Policja ociąga się z wyjaśnieniem zarzutów o nadużycia w czasie protestów.

"Czekają aż opadną emocje"

Kacper Sulowski 15 lutego 2021 | 06:34

Komenda Stołeczna Policji kolejny miesiąc próbuje wyjaśnić, czy policjanci

tłumiący uliczne protesty złamali przepisy.

Gdy trwały protesty Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, w internecie i w mediach

opublikowano dziesiątki filmów i zdjęć dokumentujących brutalność policji w

czasie tłumienia pokojowych marszów. Największe oburzenie wywołała akcja

policyjnych antyterrorystów po cywilu pod siedzibą TVP. Na nagraniach jeden z

funkcjonariuszy rzuca się z pałką teleskopową na demonstrantów. Emocje

wywoływało też używanie gazu łzawiącego wobec protestujących. Tyle że policja

korzystała z niego także wobec dziennikarzy i fotoreporterów, a nawet posłów -

najlepiej udokumentowany był niczym niesprowokowany atak gazem

na posłankę opozycji Barbarę Nowacką.

Czy policja uderzy się w pierś?

20. Nowy szef śląskiej policji zaczynał służbę w MO

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nowy-szef-slaskiej-policji-zaczynal-sluzbe-w-mo-byly-wicemin,nId,5045451

Nowy szef śląskiej policji zaczynał służbę w MO.

Były wiceminister: Staraliśmy się nie awansować takich ludzi

Krzysztof Zasada

Piątek, 12 lutego (11:13) Aktualizacja: Piątek, 12 lutego (12:00)

Staraliśmy się nie awansować takich osób i tej zasady bym się trzymał – tak

były wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński komentuje w RMF FM nominację

Romana Rabsztyna na stanowisko szefa śląskiej policji. Rabsztyn

rozpoczął służbę w 1989 roku w oddziałach prewencji Milicji Obywatelskiej.


 


Projekt i wykonanie: InforpolNET