Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 2 Słupsk    /     Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła 2014 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła 2014 r

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła nr.2 przy Z.O. w Słupsku.


Członkowie Koła nr 2 liczącego 222 osób, w tym 7 członków seniorów i 23 członków wspierających, spotkali się 29 marca 2014 r w Restauracji „Oktan ” w Słupsku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2010 -2013. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku kol. Leszek Orkisz wraz z sekretarzem Z.O. kol. Ryszrdem Skibińskim oraz rzecznikiem Z.O. kol. Henrykiem Znanieckim. Minutą ciszy uczczono pamięc członków którzy odeszli na "wieczną służbę".
Prezes Z.O. kol. Leszek Orkisz wraz z Prezesem Koła kol. Franciszkiem Maklesem wręczyli następnie przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia odznaczenia.
Odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych"w Policyjnych został uhonorowany kol: Bolesław Rokicki, natomiast Odznaką "Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem" wyróżnieni zostali: kol. Jerzy Justek i kol. Leszek Solecki.
Po złożeniu sprawozdania z działalności Koła w latach 2010 - 2013 oraz wysłuchaniu sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.W imieniu ustępującego zarządu koła kol. Franciszek Makles przedstawił propozycje dot. wyboru nowych władz koła na okres 2014-2018 zgłaszając jednocześnie, że z uwagi na swój wiek oraz stan zdrowia nie kandyduje ponownie na stanowisko prezesa.W wyniku głosowań wybrano skład nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej a także delegatów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Okręgowego.

Nowym prezesem koła został wybrany kol.Włodzimierz Jankowski a v-ce prezesami kol: kol. Jerzy Muszyński i Zbigniew Kawecki, skarbnikiem zostala ponownie wybrana Gabrysia Kowalska a członkami zarządu zostali wybrani kol: Robert Czyż, Zdzisław Lickiewicz oraz Krzysztof Hendrych.

Uczestnicy zebrania, po przedstawieniu projektu planu pracy na następną kadencję, w głosowaniu, przyjeli go do realizacji. Poczas zebrania wybrano również 12 delegatów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Okręgowego.
W trakcie zebrania z uwagą wysłuchano informację kol. Leszka Orkisza o przygotowaniach do Zjazdu delegatów naszego Stowarzyszenia oraz informację kol. Bolesława Rokickiego o aktualnym stanie prawnym, szeroko pojętej, problematyki emerytur.
Zebranie zakończono wspólnym obiadem.

Henryk Znaniecki
Rzecznik prasowy Z.O. w Słupsku.

Słupsk, 29.03.2014 r
/zdjęcia autorstwa H.Znanieckiego /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nowy Prezes koła
Nowy Prezes koła
Włodzimierz Jankowski
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET