Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Reprezentacja strzelecka Oddziału Okręgowego S E i R P w Słupsku wróciła z tarczą z Zawodów Strzeleckich w Toruniu.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Reprezentacja strzelecka Oddziału Okręgowego S E i R P w Słupsku wróciła z tarczą z Zawodów Strzeleckich w Toruniu.

Reprezentacja strzelecka Oddziału Okręgowego S E i R P w Słupsku wróciła z tarczą z Zawodów Strzeleckich w Toruniu.

 

W dniu 8 lipca 2023 r na strzelnicy GUN STORM w Toruniu odbyły się, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Mistrzostwa Służb Mundurowych w strzelaniu organizowane przez Zarząd Główny Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W mistrzostwach uczestniczyło 13 trzyosobowych drużyn strzeleckich reprezentujących środowiska służb mundurowych w tym również drużyna strzelecka reprezentująca jednostkę Armii Stanów Zjednoczonych.

 

Środowisko Emerytów i Rencistów Policyjnych Okręgu Słupskiego reprezentował zespół strzelecki w składzie:

1- Derdziński Mieczysław

2- Lis Julian

3- Jankowski Włodzimierz

kierownik drużyny: Franciszek Makles

Konkurencje strzeleckie odbyto w konkurencji w dwóch kategoriach:

1/ pistolet sportowy bocznego zapłonu, strzelanie do tarczy Ts-2 z odległości 25 m w postawie stojącej z wolnej ręki lub oburącz, czas 5 min, ilość strzałów 10 w tym 8 ocenianych.

2/ pistolet sportowy centralnego zapłonu, tarcza Ts-2, odległość 15m w postawie stojącej z wolnej ręki lub oburącz, czas 5 min, 10 strzałów w tym 8 ocenianych.

 

Rywalizacja odbywała się zarówno w kategorii zespołowej jak i indywidualnej, przy czym nagrody w postaci pucharów przyznawano za miejsca I-III w obydwu kategoriach.

W kategorii zespołowej I miejsce zajął nasz zespół uzyskując 425 pkt na 480 możliwych, drugie miejsce zajął zespól reprezentujący Mundurowy Klub Motorowy uzyskując 423 pkt a trzecie miejsce zespół Sił Zbrojnych RP z 405 pkt.

W kategorii indywidualnej I miejsce zajął Damian Plitta reprezentujący Policję z Torunia z 148 pkt na 160 możliwych. Nasz reprezentant Julian Lis zajął II miejsce z wynikiem 146 pkt a III miejsce Tomasz Wrzesień z Mundurowego Klubu Motorowego również z 146 pkt (ostatecznie brano po uwagę ilość trafień w poszczególnych polach).

Nasz zespół wrócił z okazałym Pucharem za zajęcie I miejsca w kategorii drużynowej, będąc najlepszym wśród startujących 13 zespołów a za zajęcie II miejsca w kategorii indywidualnej, również z Pucharem, wrócił Julian Lis.

Prezydent Mundurowego Klubu Motorowego R P , organizatora zawodów, Andrzej Wożniak, żegnając uczestników zapraszał do udziału w przyszłorocznych zawodach, żartując, że mimo dominacji w zawodach zespołu strzeleckiego Okręgu Słupskiego również i ich chętnie by w następnych zawodach widział.

 

Henryk Znaniecki – rzecznik O.O. SEiRP w Słupsku

zdjęcia: Julian Lis

link do sprawozdania z zawodów:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/SPRAWOZDANIE22.pdf

źródło:

https://mkmrp.pl/news/279-sprawozdanie-z-zawodow-strzeleckich

 

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET