Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Zebranie sprawozdawcze Z.W. w Gdańsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze Z.W. w Gdańsku

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2012R.ZARZĄDU WOJEWÓDFZKIEGO

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH W GDANSU Z/S W GDYNI

 

W dniu 16 kwietnia 2013 roku o godz. 11.00, w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Sopocie, pod przewodnictwem prezesa Jana Pietruszewskiego, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni, poświęcone ocenie działalności ZW SEiRP za rok 2012 i przyjęcie planu pracy na 2013 rok. W posiedzeniu z ramienia ZG SEiRP uczestniczył członek Prezydium Lech Kazanecki.

Sprawozdanie ZW Stowarzyszenia przedstawił prezes Jan Pietruszewski, zaś sprawozdanie finansowe i plan budżetu przedstawiła Joanna Jarczak - skarbnik Stowarzyszenia. Wojewódzka Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu Wojewódzkiego i na jej wniosek udzielono Zarządowi absolutorium za 2012r. Prezes ZW Jan Pietruszewski przedstawił plan pracy ZW na 2013 rok.

Wiceprezes Hieronim Brzozowiec w swoim wystąpieniu złożył informacje z posiedzenia ZG SEiRP w Warszawie w dniu 12.04. br. oraz podejmowane działania prawne. Obecny na posiedzeniu członek Prezydium ZG SEiRP Lech Kazanecki zabierając głos podzielił się swoimi uwagami oraz tematami, które są przedmiotem posiedzeń ZG.

                Na wniosek Prezydium ZW SEiRP, za całokształt długoletniej pracy na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych, podjęło uchwałę o nadaniu „Medalu XX Lat Stowarzyszenia za Zasługi dla SEIRP” Henrykowi Kaźmierskiemu - rzecznikowi prasowemu ZW.

Lech Kazanecki – członek Prezydium Zarządu Głównego, wręczył nadane przez ZG SEiRP „Odznaki z Dyplomem" za aktywną i pełną poświęcenia pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych: Joannie Jarczak - skarbnikowi ZW, Liliannie Fiedler – członkowi Prezydium, Wiesławowi Borysiukowi oraz Medal XX lat Stowarzyszenia - Henrykowi Kaźmierskiemu.

Członkowie ZW jednogłośnie uchwalili kilka uchwał w tym m.

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy ZW SEiRP na 2013r.

- w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego ZW SEiRP na rok 2013,

- w sprawie zmian w dokumentach wewnętrznych Stowarzyszenia na kadencję 2010-2014,

- w sprawie przyznania Odznak i wyróżnień dla SEiRP".

Posiedzenie zakończyło się wspólnym obiadem.

 

Henry Kaźmierski - rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 

 

Zdjęcia i tekst jw.

3232 -prezes Jan Pietruszewski - składa sprawozdanie

3240 -skarbnik składa sprawozdanie finansowe i plan budżetu

3244 - Hieronim Brzozowiec składa informację z posiedzenia ZG w dniu 12.04. br.

3246 - Lech Kazanecki podczas składania informacji o pracy ZG

3248 -wyróżniona medalem XX -lecia Stowarzyszenia  Joanna Jarczak

3249 - wyróżniona medalem XX - lecia Stowarzyszenia  Lilianna  Fiedler

3251 - wyróżniony Odznaką " Za Zasługi " z Dyplomem Wiesław Borysiuk

3252 -wyróżniony medalem XX - lecia Stowarzyszenia  Henryk Kaźmierski -rzecznik prasowy ZW

 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET