Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     VII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP    /     Program konwencji strefowej w Bydgoszczy    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Program konwencji strefowej w Bydgoszczy

P R O G R A M

KONWENCJI STREFOWEJ W DNIU 15.09.2014R W BYDGOSZCZY 

                                 / SALA KONFERENCYJNA KWP BYDGOSZCZ UL POWST. WLKP 7 /

 

Godz. 10:oo – rozpoczęcie obrad w sali konferencyjnej komendy wojewódzkiej.

( Sesja robocza wg. przedstawionych odrębnie tez).

Godz. 13:oo – 14:oo obiad.

Godz. 14:oo – 15:30 kontynuacja obrad / na miejscu w komendzie/.

Godz. 16:oo – zwiedzanie Bydgoszczy – przejazd po rzece Brda. 

Godz. 18:oo – zakończenie.

UCZESTNICY KONWENCJI : „GRUPY PÓŁNOCNEJ „.

1 Delegaci Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku - 5 delegatów, 

2. Delegaci Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie - 5 delegatów,

3. Delegaci Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku – 2 delegatów, 

4. Delegaci Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Bydgoszczy - 5 delegatów.

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego w osobach :

             Henryk Borowiński – Prezes ZG SEiRP,

             Zdzisław Petryka - I wice Prezes ZG SEiRP,

              Henryk Grobelny - wice Prezes ZG SEiRP

              Zdzisław Czarnecki – Honorowy Prezes ZG SEiRP,

              Aleksander Kozłowicz – Przewodniczący GKRew. 

 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie przybycia z podaniem terminu przyjazdu oraz ( w wypadku przyjazdu samochodem ) nr. rejestracyjny pojazdu w celu parkowania na terenie służbowym komendy- w terminie do 30 sierpnia 2014r.

Telefon kontaktowy : Organizator: Prezes ZW SEiRP 

w Bydgoszczy

519 340 129 Roman Skrzeszewski

TEMATYKA SESJI ROBOCZEJ :

 

Wytypowanie delegatów do udziału do w pracach komisji zjazdowych :

- mandatowej,

- wyborczej,

- skrutacyjnej ,

- regulaminowej,

- uchwał i wniosków,

- statutowej.

( proszę przygotować po jednym kandydacie do komisji)

Oraz wytypowanie kandydatów do pracy w zespołach statutowych ZG :

- organizacyjny,

- ds. OPP

- odznaczeń, ceremoniału i uroczystości,

- komisji medialnej ,

- k. prawnej,

- k. finansowej,

- k. kontaktów zagranicznych ,

- k.zdrowia i wypoczynku.

 

  1. Zaprezentowanie programów kandydatów na prezesa Zarządu Głównego SEiRP:

 

- kol. Henryka Borowińskiego ,

- kol. Zdzisława Czarneckiego.

 

  1. Uwagi do zaproponowanych zmian statutowych .

 

  1. Kierunki działania Stowarzyszenia na najbliższą kadencję .

 

  1. Przedstawienie projektu regulaminu zasad i trybu przyznawania

 

wyróżnień , odznak i tytułów honorowych.

 

  1. Sprawy różne.

 

 

W dyskusji dot. pkt. 1,3,4,5 są wskazane wystąpienia przedstawicieli zainteresowanych zarządów.

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET