Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OKRĘGOWEGO S.E i R.P w SŁUPSKU     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OKRĘGOWEGO S.E i R.P w SŁUPSKU

            KONTROLA  DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OKRĘGOWEGO 

                                     S.E i R.P w SŁUPSKU   

 

 

Zespół Głównej Komisji Rewizyjnej S.E i R.P. w dniach 10.06 -13.06.2013 r dokonał kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Okręgowego w Słupsku za 2012 rok .

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące:

                            1/ - Zgodności działania ze Statutem Stowarzyszenia

                            2/ - Dokumentację działalności Zarządu Okręgowego

                            3/ - Działalność finansową Zarządu Okręgowego

 

Wnioski końcowe:

 

1 – Działalność merytoryczna Zarządu Okręgowego w Słupsku jest  zasadna i zgodna ze Statutem Stowarzyszenia.

2. – Dokumentacja Zarządu jest prowadzona w sposób przejrzysty.

3. – Dokumentacja finansowa prowadzona jest zgodnie z zasadami rachunkowości i jest wzorcowa dla innych Zarządów Okręgowych w kraju.

      Główna Komisja Rewizyjna jednocześnie zawnioskowała:

 

   -  do Zarządu Okręgowego w Słupsku o wyróżnienie skarbnika Z.O. kol. Czesława Dymowskiego i kol. Gabrielę Kowalską za skrupulatne prowadzenie dokumentacji,

   - do Zarządu Głównego S.E i R.P w Warszawie o wyróżnienie Prezesa Z.O. S.E. i R.P w Słupsku kol. Leszka Orkisza za wieloletni trud i wielkie zaangażowanie w pracy organizacyjnej w Zarządzie Okręgowym S.E i R.P w Słupsku na rzecz emerytów i rencistów.

 

Zespół kontrolny Głównej Komisji Rewizyjnej zalecił jednocześnie ewidencjonowanie liczby osób korzystających z porad w czasie cotygodniowych dyżurów w siedzibie Zarządu Okręgowego S.E i R.P w Słupsku.

                                                       

                                                        Rzecznik Z.O. S.E i R.P w Słupsku

                                                                  Henryk Znaniecki

 

 

 

Słupsk, 18.06.2013 r

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET